על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

היסטוריה ב' - לפי תוכנית הלימודים הישנה

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקופה ראשונה - בין שתי מלחמות העולם

יש ללמוד ולבחור נושא אחד מתוך הארבעה הבאים:

נושא 1: ברית-המועצות והיהודים בה בתקופה שבין שתי מלחמות העולםנושא 2: פולין והיהודים בה בתקופה שבין שתי מלחמות העולםנושא 3: ארצות-הברית והיהודים בה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם
נושא 4: צרפת והיהודים בה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם

תקופה שניה - גרמניה בימי הרייך השלישי, מלחמת העולם השניה והשואה

פרק 1: גרמניה הנאצית, אידאולוגיה, בניית המשטר - מדמוקרטיה לנאציזם 1933-1939


פרק 2: תוקפנות ופיוס בשנות ה-30


פרק 3:מלחמת העולם השנייהפרק 4: השואה

1. השואה בפולין עד לתחילת הביצוע של הפתרון הסופי, ספטמבר 1939 - יוני 1941.

א. מדיניות הנאצים

ב. דרכי התמודדות של היהודים בגטו:


2. השואה בימי ביצוע "הפתרון הסופי", יוני 1941 - מאי 1945

א. "הפתרון הסופי":

ב. דרכי הלחימה של היהודים בתקופת ביצוע "הפתרון הסופי":

ג. יחס האוכלוסייה המקומית בארצות הכיבוש, ויחס ממשלות העולם החופשי אל היהודים בזמן ביצוע "הפיתרון הסופי":


פרק 5: היהודים במערב אירופה, במרכזה ובדרומה ובארצות צפון אפריקה בימי השואה

ג. יהודי תוניסיה תחת שלטון נאצי ישיר,נובמבר 1942-מאי 1943


פרק 6: הישוב היהודי בארץ-ישראל והתנועה הציונית בזמן מלחמת העולם השנייה

תקופה שלישית ורביעית - אפשרות א'

נושא הרחבה: נושאים נבחרים מתולדות ישראל והעמים בשנים 1945-1950

בעיית הפליטים וה"עקורים" עם סיום המלחמה והשואה

שארית הפלטה- לאן?


היריבות בין ארצות-הברית לברית-המועצות וראשית "המלחמה הקרה"

ביטויי היריבות בין המעצמות בשנות ה-40 וה-50, והשפעתם על היחסים בין המעצמות:

המאבק של היישוב היהודי ושל התנועה הציונית להקמת מדינה יהודית עצמאית

הדיון באו"ם בשאלת ארץ ישראל:

מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל

השלב הראשון של מלחמת העצמאות, מ-30 בנובמבר 1947 עד 15 במאי 1948

השלב השני של מלחמת העצמאות, מ-15 במאי ועד לחתימת על הסכמי שביתת הנשק.


יחידת גישור: המזרח התיכון ומדינת ישראל בשנות ה-50 וה-60

תקופה שלישית ורביעית - אפשרות ב'

התקופה השלישית: נושאים נבחרים מתולדות ישראל והעמים בשנים 1945- 1950


נושא הרחבה: התקופה הרביעית: המזרח התיכון ומדינת ישראל בשנות ה-50 עד שנות ה-70

פרק 1: המזרח התיכון בשנות ה-50 וה-60

פרק 2: מדיניות הביטחון ומלחמות ישראל בעשור הראשון והשני של מדינת ישראל

א. המהלכים שהובילו למלחמה: צעדים של מצרים שהגבירו את המתיחות.
ב. שיקולי ישראל להצטרפותה למלחמה עם בריטניה וצרפת נגד מצרים.
ג. התוצאות וההשפעות של מלחמת סיני.

פרק 3: דפוסי עלייה וקליטה במדינת ישראל בעשור הראשון והשני לקיומה


פרק 4: זיכרון השואה