סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

Past perfect

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

משתמשים בזה בשביל לתאר רצף ארועים שהתרחשו בעבר, כולל הדגשה של מה בא לפני מה. לדוגמה:I had done my h.w. after I returend home. נכתב כאן-בדוגמה שעשיתי שיעורי בית אחרי שחזרתי הביתה. past perfect נבנה ע"י had+v3.