סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

פקודות ספריה

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פקודות הספריה בפסקל הן פקודות שקיימות וצריך רק להשתמש בהן. בנחין בין פונקציות(פקודות שיש להציב את התוצאה במשתנה) לפרוצדורות(פקודות שאין צורך להציבן).


 • div- מחזירה את החלק השלם כתוצאה מחילוק.
 • mod- מחזירה את השארית מהחילוק.
 • abs- מחזירה את הערך המוחלט.
 • round- מחזירה את הערך המעוגל למספר השלם הקרוב ביותר אליו.
 • trunc- מחזירה את הערך ללא החלק השברי כמספר שלם.
 • frac- מחזירה את החלק השבור.
 • int- מחזירה את הערך ללא החלק השברי כמספר ממשי.
 • sqr- מחזירה את ריבוע המספר.
 • sqrt- מחזירה את שורש המספר.
 • succ- מחזירה את התו העוקב(עפ"י קוד ascii).
 • pred- מחזירה את התו הקודם(עפ"י קוד ascii).
 • ord- מקבלת תו ומחזירה את ערך הascii.
 • chr- מקבלת קוד ascii ומחזירה תו.

div וmod יבוצעו כך: ;a := b mod c שאר הפונקציות הנ"ל יבוצעו כך: ;(a:=abs(c


שם הפקודה מקור הפקודה מחזירה דוגמא
div x div y חלק שלם כתוצאה מחילוק 6 דיב 2= 3
mod x mod y שארית מהחילוק 7 מוד 2= 1
abs (abs(x הערך המוחלט abs(-2)= 2
round (round(x ערך מעוגל round(4.6)=5
trunc (trunc(x ערך ללא שארית trunc(5.56)=5
frac (frac(x חלק השבור
int (int(x הערך ללא החלק השברי כמספר ממשי int(5.4)=5.0
sqr (sqr(x מעלה בריבוע sqr(3)=9
sqrt (sqrt(x מוציא שורש sqrt(25)=5
succ (succ(x תו עוקב succ(s)= t
pred (pred(x תו הקודם pred(c)=b


שם הפקודה מקור הפקודה מקבלת מחזירה דוגמא
ord (ord(x תו ערך ascii
char (char(x ערך ascii תו