סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

מספרים סידוריים ברוסית

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

יש שוני במספר סידורי של זכר, נקבה, נייטרלי ורבים.

מספרים סידוריים
זכר נקבה נייטרלי רבים


ראשון Первый / Первая / Первое / Первые

שני второй / вторая / второе / вторые

שלישי третий / третья / третье / третьи

רביעי четвертый / четвертая / четвертое / четвертый

חמישי пятый / пятая / пятое / пятые

שישי шестой / шестая / шестое / шестые

שביעי седьмой / седьмая / седьмое / седьмые

שמיני восьмой / восьмая / восьмое / восьмые

תשעי девятый / девятая / девятое / девятые

עשירי десятый / десятая / десятое / десятые

אחת עשרה одиннадцатый / одиннадцатая / одиннадцатое / одиннадцатые

שתיים עשרה двенадцатый / двенадцатая / двенадцатое / двенадцатые

שלוש עשרה тринадцатый / тринадцатая / тринадцатое / тринадцатые


וכך הלאה...