סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

מלכים א-פרקים א-י"ב

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פרק א:

סוף ימיו של דוד.. אדוניה,אחד מהבכירים בבני דוד מנצל את זה כדי לנסות לקחת את המלכות,בהתחלה מגייס כמה שיותר אנשים שיתמכו בו,ונותן להם ארוחה דשנה,בנתיים מרכיבים את שלמה על הפרדה של דוד והמלכתו ע"י משיחתו בשמן ,העם שמח,כשהבשורה מגיעה לאדוניה אז הוא בורח כדי שלא ידעו את מזימתו הראשונה...ושלמה אומר שאם אדוניהו יחטא אז יהרוג אותו,ואם לא יחטא יישאר בחיים.


פרק ב:

דוד ממליך את שלמה תחתיו ,מצווה עליו לשמר את מצוות ה' ,מבקש ממנו להתנקם ביואב בן צרויה

ושיעשה חסד לבני ברזילי הגלעדי ,התנקמות בשימי בן גרע . דוד מלך על ישראל 40 שנה ,אדוניהו בא אל בת שבע (אמא של שלמה) ואמר שהוא מקבל את מלכות שלמה אפילו שמגיע לו ,הוא מבקש את אבישג שולמית לאשה (כדי לגנוב את המלוכה...) שלמה בחוכמתו הבין את התרמית ושלח את בניהו בן יהוידע להרוג את אדוניהו, הוא סילק את אביתר הכהן ,יואב בן צרויה שמע את זה וברח והחזיק בקרנות המזבח (כי מי שנוגע בהם לא יכולים להרוג אותו.) בניהו בן יהוידע פגע בכל האנשים שדוד ביקש משלמה לפגוע.

פרק ג:

שלמה מתחתן עם בת פרעה כדי שיהיה שלום בין ישראל ובין מצרים. שלמה חלם בגבעון שה' נגלה אליו ושואל אותו מה תרצה? ושלמה ביקש לב שומע לשפוט את העם,בצדק ובגלל שלא ביקש בקשה לעצמו ה' נתן לו גם חוכמה וגם עושר וכבוד ,בתנאי שישמור את החוקים והמצוות וגם יאריך ימים שלמה יתעורר והבין שזה חלום והוא עלה עולות ועשה משתה לכל העבדים אחר כך היה משפט שלמה שהראה את חוכמתו,והעם האמין בשלמה וכיבד אותו.

פרק ד':

לשלמה היו שרים ושנים עשר ניצבים וכל אחד היה אחראי על הכלכלה במדינה למשך חודש.


פרק ה':

שלמה משל בכל הממלכות –מארץ פלישתים עד גבול מצריים,כולם שלמו מיסים לשלמה.ממלכת שלמה התעשרה וגם כל השכנים שמעו את גדולתו וכולם כיבדו אותו והיה שלום ושובע כל ימי שלמה. חוכמתו של שלמה נשמעה למרחוק –חירם (מלך לבנון) שלח מנחה(ארזי הלבנון וברושים) כדי לבנות את בית המקדש,בתמורה שלח שלמה חיטים ושמן,היה שלום בין חירם ושלמה,ממלכת שלמה הייתה עשירה ,שלמה מתחיל לבנות את היתדות לבית ה'.

פרקים ו-ח':

בשנת 480 ליציאת בני ישראל ממצריים שלמה מחליט לבנות בית לה',מספרים את מידות הבית והארכיטקטורה של הבית,ממה זה עשוי.הכל עשוי מארזים מצופים מזהב,וכל המזבח מצופה זהב ושני כרובים מעל המזבח ,הכל משובץ באבנים יקרות .


פרק ח:

כשסיים שלמה לבנות את בית ה' הוא הקהיל את זקני ישראל וראשי המטות כדי להעלות את ארון ברית ה' מעיר דוד לבית שבנה בראש השנה.הכהנים וזבחו זבחים ,כשיצאו הכהנים מבית המקדש נכנס ענן ה' ומילא את הבית. ה' אומר שהוא יהיה עם העם בתנאי שיקיימו את מצוותיו,שבבית הזה אנשים יבואו להתפלל ואם אדם חטא במצוות בין אדם לחברו יבוא ויעלה עולה כאן .גם בבית הזה יבואו להתפלל על עצירת גשמים,ואם חלילה לא יצליחו במלחמה יבואו לבית ה' להתפלל.אחרי ששלמה יתפלל לה' נעמד ובירך את כל קהל ישראל ואמר : ה' יהיה אתכם אם תלכו בחוקותיו ותשמרו את מצוותיו " ואחר כך זבח זבח לה' ,7 ימים,7 לילות ,ביום השמיני שלח את העם ,הולכים לאוהליהם שמחים וטובי לב.

פרק ט:

אחרי ששלמה סיים לבנות את בית ה' נגלה לשלמה בגבעון ומזהיר אותו שוב שאם הילך בחוקותיו הוא יצליח ואם לא הוא לא יהיה מלך על ישראל וזה מרמז שהוא הולך לחטוא ויהיה מקצה 20 שנה ששלמה בנה את בית ה' ואת ביתו ,חירם שלח ברושים לשלמה  פרעה מלך מצריים עלה ,לכד את גזר (שם של מקום) ושרף אותה באש,הרג הכנענים ,ואת מה שלקח נתן לביתו(שהייתה נשואה לשלמה)
פרק י': בפרק זה מסופר על ביקור מלכת שבה שבאה לבדוק את חוכמת שלמה.
אחרי הבדיקה אמרה: ששלמה חכם אפילו יותר מהשמועות ,כאשר בשמועות בדר"כ מגזימים,וזה לא הגיע לחוכמתו האמיתי.


פרק י':

בפרק זה מסופר על ביקור מלכת שבה שבאה לבדוק את חוכמת שלמה.אחרי הבדיקה אמרה: ששלמה חכם אפילו יותר מהשמועות ,כאשר בשמועות בדר"כ מגזימים,וזה לא הגיע לחוכמתו האמיתי. פרק יא: שלמה לקח נשים נוכריות מהגויים אשר ה' אמר לא להתחתן איתן,וכשהוא הזדקן הנשים שלו גרמו לו לעבוד לאלילים. שלמה עשה רע בעיני ה' ובנה מזבח לאלילים והנשים שלו הקטירו וזבחו לאלילים שלהם ,ה' כעס,והעניש את שלמה בכך שלקח ממנו את הממלכה ולא בימיו,אלא בימי הבנים שלו. כשהיה ירבעם בשדה ראה אותו אחיה השילוני (נביא) וקרע את שמלות ל12 חלקים ואמר לו: שהוא יתן לו 10 שבטים ולשלמה 2,כי שלמה עבד לאלילים.אם ירבעם ישמע בקול ה' הוא ימשיך למלוך על עשרת השבטים ואם לו אז גם ממנו יקח את המלוכה.שלמה רצה להרוג את ירבעם,ירבעם ברח מצריימה ,עד ששלמה מת,שלמה מלך על ישאל 40 שנה.


פרק יא:

שלמה לקח נשים נוכריות מהגויים אשר ה' אמר לא להתחתן איתן,וכשהוא הזדקן הנשים שלו גרמו לו לעבוד לאלילים. שלמה עשה רע בעיני ה' ובנה מזבח לאלילים והנשים שלו הקטירו וזבחו לאלילים שלהם ,ה' כעס,והעניש את שלמה בכך שלקח ממנו את הממלכה ולא בימיו,אלא בימי הבנים שלו. כשהיה ירבעם בשדה ראה אותו אחיה השילוני (נביא) וקרע את שמלות ל12 חלקים ואמר לו: שהוא יתן לו 10 שבטים ולשלמה 2,כי שלמה עבד לאלילים.אם ירבעם ישמע בקול ה' הוא ימשיך למלוך על עשרת השבטים ואם לו אז גם ממנו יקח את המלוכה.שלמה רצה להרוג את ירבעם,ירבעם ברח מצריימה ,עד ששלמה מת,שלמה מלך על ישראל 40 שנה.


פרק יב:

 רחבעם נסע לשכם,שם הגיע כל ישראל להמליך אותו ,כששמע זאת ירבעם בן נפט ,שהוא במצריים,באו קהל ישראל אל רחבעם ואמרו לו שעול המיסים של אביו הוא כבד ,הוא התייעץ עם הזקנים שאמרו לו לבוא לקראתם ולהוריד את המיסים ,הוא יתייעץ עם הצעירים שאמרו לו שכדי לשלוט הוא צריך להעלות את המיסים,ושמע בדרך הצעירים.כל העם רגמו אותו באבנים,והוא ברח. רחבעם הפך ליהיות מלך על שבט יהודה.הוא גייס 180000 גברים כדי להלחם בישראל ולהשיב אליו את המלוכה ,ה' אמר לרחבעם שאם יצא למלחמה הוא לא ינצח.