סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

מלכים א' - סיכום פרקים י"א-י"ב

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

חזרה למלכים א' - פרק י"א חזרה למלכים א' - פרק י"ב

בפרקים י"א ו-י"ב זווית ראיה של היסטוריוגרף יהודאי בקשר להתפלגות ממכלת יהודה ושישראל. הוא מציג סיבות ריאליות כגון עול המיסים וגם סיבות דתיות כגון הפרת הברית של שלמה ושל האל. האל מסובב את האירועים ומכוון את רחבעם לקבל את עצת הילדים שגוררת לפילוג הממלכה והקמת ממלכת ישראל נפרדת. ראה ספר דברי הימים ב' י"ג 9-4. במראה המקום מסופר על המקרה מאוחר יותר בספר מלכים. ספר מלכים מסתיים בכלות ממכלת ישראל בשנת 586 לפנה"ס ומוסיף סיום אופטימי בסיפור על שחרור צאצא של דוד מהכלא בגלות בשנת 597 לפנה"ס. בדברי הימים מספור במארה המקום על הצהרת כורש על שחרור בני ישראל בשנת 538 לפנה"ס ושם מתוארת סיבה אחרת לגמרי לפירוק הממכלה. בפסוקים 9-4 בדברי הימים ב' י"ג מסופר על הנאום שנאם אביה בנו של רחבעם לפני המלחמה עם ירובעם. מתוך דברי הנאום ניתן לראות כיצד היסטוריוגרף מחבר דברי הימים מתקופת בית שני רואה את פילוג הממלכה. בפסוק 5 כתוב שה' נתן לבית דוד את השלטון על העם כולו כולל ישראל ולעולמים. כלומר מכאן נובע שירובעם יוצא נגד הברית ומפר את דברי ה'. אביה אומר שרחבעם היה מלך חסר ניסיון וצעיר ולא כמו שתואר בספר מלכים. אביה אומר שירובעם עשה להם עגלים בתור אלוהים. הוא בדה להם מבלו אלונים. והכונהים הם כעמי כל הארצות מסביב, כוהנים לעבודה זרה.