סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

מלכים א' -פרק י"א סיכום נוסף

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הקדמה:

עד פרק יא שלמה בנו של דוד מתואר באור חיובי.שלמה מוביל את ממלכתו לשגשוג כלכלי-מדיני,פוליטי-חברתי,בונה את בית המקדש מפעלו החשוב ביותר,חוכמתו הגדולה הודגשה כמו במשפט שתי הזונות בפרק ג'.השליטה בממלכה גדולה הובילה ליישום מדיניות של גביית מיסים הן מהעם והן מעמים משועבדים.כאשר שבט יהודה לא סבל מגביית המיסים עקב קירבתו למלך.אולם בפרק זה אנו עדים לשינוי חד באופן הצגתו של שלמה כאשר לפני הודגש באור חיובי כאן הוא מודגש באור שלילי,חטאיים דתיים אשר הובילו לעונש-פילוג ממלכתו בימי בנו.

כאמור מטרת פרק יא היא להביא,ולהסביר את הגורמים לעונש זה (חלוקת הממלכה).


חטאי שלמה (פסוקים 1-13) -סיבות דתיות לעונש)

הפרק פותח בהדגשת אהבתו הרבה של שלמה לנשים נוכריות כאשר הסכנה הטמונה בדבר היא הטיה והסתה מדרך האל.הסיבות העיקריות לנישואים הרבים של שלמה לנשים נוכריות:

א.נישואין דיפלומטיים-פולטיים:שליטה על עמים רבים עלולה להוביל להתקוממות בקרבם על כן,במידה ויישא נשים משם זה ינטל התקוממות פונטציאלית שהרי הן נסיכות,בעלות מעמד חשוב.

ב.נשים אילו הביאו לו נדוניה (סכום כסף או רכוש).

ג.שלמה אהב נשים...

  • דגשת נישואיו לבת פרעה נבעה מכמה סיבות:

א.שלמה אהב אותה יותר משאר הנשים ב.באותה תקופה מלך נמדד לפי עושרו,כמות הנשים שלו והיחסים הפולטיים שקיים עם מדינות אחרות,למשל מצרים באותה תקופה הייתה אימפריה חזקה ובולטת.

על כן,המחבר משתמש באהבתו של שלמה לנשים כמקור אל חטאיו.

פס' 1: "והמלך שלמה אהב... בת פרעה, מואביות, עמוניות, אדמיות..." – פירוט מוצא הנשים.

דרך ספרותית – שימוש במילים מנחות – א.ה.ב, י.ט.ה – באמצעות מילים אלו רצה המחבר להראות את הסיבה והתוצאה. בגלל אהבתו לנשים נכריות הוא נכשל בנטיית לבו לעבודת אלילים.

פס' 3 – "ויהי לו נשים ישרות שבע מאות ופילגשים שלוש מאות...". הגזמה במספר הנשים שהיו לו. (יש לציין שבשיר השירים כתוב שהיו לו רק 60 נשים. ההגזמה באה כדי: א. להדגיש את החטא. ב. להדגיש את העושר).

פס' 4: "לא היה לבבו שלם... כלבב דוד אביו" – ההשוואה לדוד – הדגשת הניגוד ביניהם.

ניתן לציין כי חזל באו להגנת שלמה וטענו כי חטאיו נעשו לעת זקנתו ואילו בצעירותו שמר על דרך האל.על כן יש לנהוג בסלחנות כלפיו.

  • יש לזכור כי שלמה עצמו לא סגד לאלילים אלא נתן לנשותיו לסגוד לאלילים,כלומר העלים עין.


עונשו של שלמה (פסוקים 11-13)