סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

מלכים א' פרק ג'

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מלכות שלמה וחכמתו

פס 1-4: - נישואי שלמה עם בת פרעה. המצב הדתי בימי שלמה, שירש מאביו ממלכה גדולה, שואף להפוך אותה למרכז בינלאומי. לשם כך, הוא מחזק את קשריו עם המדינות באזור, באמצעות נישואים פוליטיים. בפסוק 1 אנו שומעים על נישואיו לבת פרעה. בפסוק 1- ניסוח המשפט מלמד שבת פרעה משנית ומטרת נישואין הינה פוליטית. שלמה מתחתן עם בת פרעה נישואים פוליטיים, אשר מבטיחים שלום עם מצרים. העם מזבח בבמות, מפני שעוד אין בית מקדש, והסופר המקראי מותח ביקורת על כך, ומציג חשיבה דויטרונומיסטית. (דויטרונומיזם- אמונה באל אחד ובמקום מרוכז; מקדש.)

פס' 5-15: חלום שלמה בגבעון

שלמה מעלה 1000 עולות בבמת המזבח הגדולה בגבעון, ובלילה ההוא התגלה אליו ה' בחלום, והעניק לו משאלה. "מה אתן לך?" שלמה תחילה מודה לו בשם אביו על שהיה איתו וזכר שדוד המלך מילא את מצוותיו כל חייו. לאחר מכן מספר לו שלמה שהוא עוד צעיר, ואינו יודע איך לנהל את הממלכה שלו, ולכן מבקש בתור משאלה "לב לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע." ה' מחבב את דרך חשיבתו של שלמה, ומחזק אותו על כך שלא ביקש עושר, שיבה טובה, שלום עם אויביו וכו'. ה' מקיים עבור שלמה ארבעה דברים בסך הכל: א. את משאלתו אשר ביקש, לב נבון שיאפשר לו לשפוט את עם ישראל בצדק ובהגינות ויאפשר לו להבדיל בין טוב לרע. ב. עושר. ג. כבוד (על אף שלא ביקש אותם כמשאלת ליבו). את הדבר הרביעי, אריכות ימים, מבטיח ה' להגשים כל עוד שלמה ישמור על דרכו של אביו, דוד המלך, לא יסטה מאמונתו וישמור על חוקות ומצוות ה'. שלמה זוכר את החלום כשהוא קם, זובח לה' עולות ושלמים, ועורך משתה לכל עובדיו.

פס' 16-23: משפט שלמה. חלק א'- שתי האמהות

שתי נשים זונות מגיעות למשפט בפני שלמה,כאשר האחת טוענת כי היא ילדה בן וביום ה-3 ללידת הבן שלה האישה האחרת ילדה גם כאשר בלילה האם הזו בטעות מחצה את בנה למוות והחליפה בן התינוק המת לחי ובבוקר הטוענת מספרת כי הבחינה שזה לא הילד שלה בעוד הנתבעת אומרת כי האם האחרת משקרת והתינוק החי הוא שלה ולא להפיך.בפני שלמה עומד קושי:

א.שתי האמהות הן זונות,לכן מציאת האב היא עבודה קשה. ב.הן היו לבד כאשר כל התגלגלות קרתה,אין עדים על כן קשה להצביע על דובר האמת או השקר. ג.כל אחת טוענת,ומאשימה את האחרת כאשר האחת מפרטת והשנייה נמצאת במגננה.

גורמים אלה יוצרים קושי רב בפעינוח הפרשה.שלמה חושב לרגע ונותן הוראה לגזור את הילוד ל שני חלקים,חלק לכל אם,כאשר הנתבעת אומרת שיחוס על חייו וייתן אותו לאישה השנייה רק שיחיה בעוד התובעת אומרת שלא,גם לך וגם לי לא אהיה.שלמה מבין על רקע זה ךשל מי שייך התינוק-של הנתבעת.דבר זה הראה בפני כל ישראל את חוכמתו של שלמה וכולם כיבדו אותו.

פס' 24-27: חלק ב'- סיפור החרב

שלמה קובע לגזור את הילד לשניים, חצי לאמא אחת וחצי לאמא השנייה, כתרגיל פסיכולוגי. האם האמיתית מוותרת על התינוק, מפני שחשוב לה שיישאר בריא ושלם, וכך מזהה אותה שלמה, והיא מקבלת את הילד.

פס' 28:

כל העם שומע אודות המשפט, ולשלמה המלך יוצא שם של שופט חכם ועושה צדק. העם כולו מעריך ומכבד אותו.

שאלות עזר: 1.מה תפקיד הנשואים של שלמה עם בת פרעה? 2.מה תפקיד המשפט שנעשה?