סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

זכויות מיעוטים: זכויות קבוצה

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

קבוצה אתנית:

אנשים משתייכים לקבוצה מסויימת מלידה בלא בחירה-דת,שפה,תרבות(ומין) ברצונה לשמר את המאפיינים שאינם פרי בחירה.


גישות ביחס המדינות למיעוטים:

ליברלית קיצונית=צרפת:1. היא אינה מכירה בזכות הקבוצה,מיעוט. 2. כופה עליה להיטמע בחברת הרוב(אבל מכירה בזכיות האדם). ליברלית מתונה=ארה"ב: 1. לא מכירה בזכויות הקבוצה,מיעוט. 2.אינה כופה עליה להיטמע בחברת הרוב ומאפשרת לכל קבוצה,מיעוט לשמר את התרבות,שפה להתאגן באופן אצמאי על חשבון הקבוצה. לגוגמא:יהודי ארה"ב. קובץ:גישה המכירה בזכויות הקבוצה,מיעוט=ישראל: 1. מכירה בזכויות הקבוצה,מיעוט. 2. מסייעת לכל קבוצה,מיעוט לשמור על המרכיב הייחודי-שפה,דת,תרבות.