סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

הפלות מלאכותיות במשפט הישראלי

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הפלות

מאז ומתמיד היו קיימים ויכוחים לגבי הפלות. לויכוח יש מספר היבטים: היבט רפואי, פסיכולוגי, מצבה הנפשי של האישה או בן הזוג, חברתי, מוסרי, משפטי ודתי. מרבית הדתות והתרבויות העתיקות התנגדו להפלות מלאכותיות, וחלקם התירו במקרים חריגים של אונס, ניאוף, קטינה, רווקה.

קיימות שתי גישות קיצוניות ביחס להפלה.

הגישה השמרנית

  • גישה זו מוצגת ע"י הנצרות הקתולית, הרואה את העובר כיצור עצמי ובעל זכויות שוות להם. ואין לפגוע באף תנאי.

הגישה הליברלית

  • גישה זו מדגישה את זכותה הבסיסית של האישה על גופה, ומצדיקה הפלה חוקית בכול מקרה. גישה זו רואה את העובר כחלק מגוף האם.

המשפט הישראלי

המשפט הישראלי עוסק בהפסקת הריון במסגרת חוק העונשים. החוק מפרט את המקרים בהם ניתן להפסיק הריון. אדם שהפסיק הריון בניגוד לחוק עונשו מאסר וקנס. אולם האישה לא תישא באחריות פלילית. אישה שרוצה לקבל היתר להפסיק את ההריון, עליה לפנות בבקשה. הבקשה תידון בפני וועדה המורכבת משלושה חברים,ף שמקצועם רפואה. ולפחות אחד מהם, צריכה להיות אישה. הוועדה רשאית לאחר שקבלה הסכמה בכתב של האישה להפסיק את ההריון במקרים הבאים:

  • האישה פחות מגיל הנישואים(17). האישה מתחת לגיל הנישואים ומעל גיל 40.
  • ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי, כגון: אונס, יחסי עריות או שהוא לא מן הנישואים.
  • לעובר יש מום גופני או מום נפשי.
  • המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי.

הפסקת הריון שהוועדה אישרה, עליה להיות מבוצעת בבי"ח או מוסד רפואי מבוקר.


פלונית נגד פלוני

בני זוג נשואים, האישה בהריון והם חיים בנפרד. האישה הגישה בקשה להפסיק את ההריון, והוועדה אישרה. הבעל לא הוזמן כלל לפני הוועדה, והוא מתנגד. הבעל פנה לבית המשפט המחוזי על החלטת הוועדה. בטענה שלא הוזמן כלל ולא יכל להביע את דעתו. בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת האב. האישה מערערת לבית המשפט העליון. השאלה שעמדה לדיון – האם לאב יש מעמד כול שהוא בכול הליך הפסקת הריון. החוק אינו מזכיר אותו ולא מתייחס אליו. יש לאקונה בחוק, האם החוק רק שתק או שמה התכוון לומר שאין מעמד לאב אלא רק לאישה. בית המשפט סוקר את המשפט האנגלי, ושם מתברר שלבעל וגם לעובר אין כול זכויות ואין כול מעמד בכול הליך הפסקת ההריון. המשפט האמריקאי מבחין בין גיל העובר. האישה יכולה להחליט לבד על הפסקת ההריון כול עוד העובר אינו מתנועע. בית המשפט מקבל את עמדת האישה וקובע שהחוק בכוונה לא התייחס למעמדו של האב מאחר ואין חובה להזמין את האב.

פסק דין נחמני נגד נחמני

בני זוג שהתגרשו. לפני הגירושים האישה הייתה בטיפולים רפואיים במהלכם שאבו לה ביציות, שהופרו בזרעו של האב. האישה רוצה להשתיל את הביציות אצל אם פונדקאית, והבעל הגרוש ממנה מתנגד. בית המשפט העליון בדיון הראשון קבע ותמך בבעל. מאחר ולא ניתן להפוך אותו לאב בעל כורחו. בדיון נוסף בהרכב של 11 שופטים בית המשפט תמך בעמדתה של האישה, התחשב בסבלה הרב. הבעל/האב אינו יכול לשנות בצורה חד צדדית את ההסכמה הראשונית שהגיעו ביחד.