סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

הסתברות מותנה

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הסתברות זו עוסקת במקרים בהם אנו מעוניינים בסיכוי להתרחשות מאורע אחד כשידוע שמאורע אחר התרחש.

נסמן הסתברות זו כך: (P(A|B הסיכוי ש- A יתרחש בהנתן ש- B התרחש.

נחשב הסתברות זו לפי הנוסחה:

הסתברות מותנה.gif

למשל אם נתעניין הסיכוי שבקוביה תקנית ייצא המספר 2 אם ידוע לנו שהמספר זוגי - נוכל לחשב זאת כך:
A: המאורע שייצא 2
B: המאורע שהמספר שייצא הוא זוגי

הסתברות מותנה דוגמה.gif