סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

המלצות ועדת דוברת

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

המלצות הועדה

 • יצירת הבחנה חדה יותר בין חינוך ציבורי לבין חינוך פרטי
 • אי מיון של התלמידים בחינוך הציבורי
 • הסדרת ההפרדה של הזרמים השונים בחינוך
 • תוכנית ליבה של לימודים עבור כל התלמידים בחינוך הציבורי
 • צמצום הפערים ומימוש היכולות האישיות, כיעדים לאומיים חשובים ביותר בכל מישורי הפעולה: בתהליכים הפדגוגיים הנדרשים, בקביעת סדרי העדיפויות בהקצאת משאבים הן לתשתיות והן לתקציבים שוטפים, בטיפול במוקדי הפערים ובהפניית כוחות ניהול והוראה מן השורה הראשונה למערכת החינוך
 • קידומו של כל תלמיד
 • יצירת רצף פדגוגי החל מגן הילדים עד סיום בית-הספר העל-יסודי
 • חיזוק שלבי החינוך המוקדמים - גן ילדים והכיתות הראשונות בבית-הספר היסודי
 • הפיכת הסביבה הלימודית לסביבה עדכנית ומאתגרת
 • חיזוק ערך הלמידה
 • העמדת סטנדרטים גבוהים להישגים ולביצוע
 • שינוי מערכות היחסים בין מורים לתלמידים
 • אוטונומיה פדגוגית, ניהולית ותקציבית מרבית של בתי-הספר
 • הפיכת מערכת החינוך לבעלת שלוש רמות ניהול:
  1. משרד החינוך, שישא באחריות הכוללת למערכת החינוך, שיהפוך לגוף המתווה מדיניות, מתקצב, קובע סטנדרטים ומפקח על ביצועם
  2. מינהלי חינוך אזוריים, שיקבלו סמכויות ואחריות כוללת על מערכת החינוך באזורם
  3. מוסדות החינוך עצמם, שיהיו בעלי שליטה מרבית על פעולתם החינוכית
 • העמקת החינוך האזרחי, החברתי והקהילתי
 • העלאה משמעותית בשכר המורים במקביל
 • העלאת רמת הדרישות המוצבות בפני המורים ובפני הפונים להוראה
 • שיפור משמעותי בהכשרת המורים
 • שינוי מבנה המשרה של המורים
 • הפיכת החינוך לחינוך מוכוון יעדים ומונחה תוצאות ע"י הצבת מטרות ויעדים מפורטים ככל הניתן
 • הקטנת התקורות במערכת
 • הקטנה של מספר המורים בגין שינוי מבנה המשרה
 • הגדרה של סלי שירותים המתוקצבים באופן ראוי ועל-פי קריטריונים שוויוניים ושקופים
 • קיום מעבר בודד במהלך הלימודים
 • יום לימודים מלא חינם בכל הגנים ובתי-הספר הציבוריים מגיל 3 עד גיל 18
 • חלוקה של שנת הלימודים לשתי מחציות שוות באורכן, שביניהן חופשה
 • העלאת סף הקבלה למוסדות האקדמיים המכשירים להוראה
 • חניכת מורה מתחיל ע"י מורה מלווה
 • הקמת מועצה לאומית לחינוך
 • הקמת רשות ארצית למדידה והערכה
 • קביעת סל שירותים מחייב

קישורים