סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

בראשית פרק ו'

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
    • השימוש בחומר זה על אחריות המשתמש בלבד.

פס' 6-1 - בני האלוהים: * מלאכים (מלאכים של ה') יש להם חיי נצח.

  • בני אדם בעלי מעמד גבוה מאוד בחברה (שופטים).

חטאם של בני האלוהים: א. לקחו מבנות האדם בכפייה (ללא קשר למעמדן). ב. הזדווגו עם בנות האדם בכפייה. המטרה - כוח,שליטה עי צאצאים שיזכו לחיי נצח כמוהם.

תגובת ה' - לא ידון רוחי באדם לעולם,בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה - אין חיי נצח. האדם יחייה עד 120 שנה. זהו סיפור אטיולוגי (סיבתי) - המסביר מדוע בני האדם חיים רק עד 120.

בנות האדם + בני האלוהים = נפילים (=ענקים).

פס' 8-5 - תגובת האל - אלוהים מסכם את המצב המוסרי של האנושות. בפס' אלה ישנה האנשה של ה' - ביטויים המעידים על כך: ויתעצב אל ליבו,וינחם ה' ,וירא ה' ,כי נחמתי כי עשיתם,מצא חן בעיני ה' . יש כאן קושי דתי אמוני - מדוע מייחסים לאל תכונות אנושיות? הרי האל הוא אל מופשט. פתרון לקושי - חזל - דברה תורה בלשון בני אדם - התורה מדברת בשפת האדם כדי שבני האדם יבינו.

פס' 8 - ונח מצא חן בעייני ה' - ו' הניגוד. נח שונה מכל האנושות,הצדיק היחיד בעיני ה'.

פס' 9 - הסיבות להצלתו של נח -

  • צדיק
  • תמיד בדורותיו.

למילה בדורותיו יש שני פירושים אחד לשבחו של נח ואם לגנאי. 1) נח צדיק בדור שלו ובדורות שאחריו - פירוש בשבחו של נח. 2) נח צדיק רק בדור שלו - הוא צדיק השוואה לאנושות שסובבת אותו,אך לא מעבר לכך - פירוש לגנאי.

חטאי דור המבול: 1) ותשחת הארץ לפני האלוהים - חטא בין אדם למקום (לאלוהים). האנושות קלקלה את הארץ,השחיתה עי עבודה זרה. 2) ותמלא הארץ חמס - חטא בין אדם לחברו. רוע,רשע בין אדם לאדם. יצר האדם רע.

פס' 13 - העונש - פועל כאן העיקרון של מידה כנגד מידה. והנני משחיתם את הארץ - יש כאן שימוש בשורש הלשוני ש.ח.ת. בני האדם השחיתו=קלקלו,הרסו. אלוהים ישחית=ה' ישמיד את האנושות. כיצד פועל העיקרון מידה כנגד מידה? כשם שבני האדם השחיתו (קלקלו,הרסו) את הארץ,כך ה' ישחית (ישמיד) את האנושות.

פס' 16-14 - תיאור התיבה: החומר ממנו עשויה התיבה - עצי גופר (עץ חזק ומשובח). מבנה התיבה - קינים תעשה את התיבה - תאים תאים. הציפוי של התיבה - זפת = כופר (כדי שלא תהיה חדירה של מים אל התיבה). גודל התיבה - אורך 300 אמה,חמישים אמה רוחבה,גובה 30 אמה. צוהר תעשה לתיבה - צוהר יהיה לתיבה = חלון,וקומות קומות.

מהי המטרה לפירוט וההרחבה בתיאור התיבה? להראות והלדגיש את הדאגה של ה'.

פסי 18 - כריתת ברית בין נח למשפחתו.

פס' 19 - 22 - בתיבה של נח: מה יש בתיבה? א. נח ובני משפחתו. ב. זוג (זכר ונקבה) מכל החיות. ג. אוכל לתקופת זמן ממושכת.


שאלות מתוך בגרויות לחזרה על הפרק: 1.א.מהו הקושי התיאולוגי (דתי אמוני) המופיע בפס' 5? ב. כיצד אפשר לפתור קושי זה לפי פתרון חזל דברה תורה בלשון בני אדם?

2.א. פס' 1-4 יש חוקרים המוצאים יסוד אטיולוגי בפס' אלה. נמק טענה זו. ב. 1. ציין שני ביטויים של האנשת האל בפס' 5-8. 2. מהו הקושי הדתי אמוני הנוצר משימוש בביטויים אלו? ג. האלוהים מעניש בפס' 11-13 לפי מידה כנגד מידה. הוכח והסבר.

3. א. למילה בדורותיו יש שני פירושים. הצג את שני הפירושים לגבי צדיקותו של נח. ב. בסיפור שלפנינו מופיע השורש ש.ח.ת בשתי משמעויות ומשמש כמילה מנחה. הסבר מהן שתי המשמעויות של שורש זה? הדגם מהכתוב.