על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

"הסדר החדש" באירופה הבהרת המושג והצעדים השונים שנקטו הנאצים כדי לקדם את הגשמתו

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

"הסדר החדש" הוא הסדר המדיני, החברתי והכלכלי שהנאצים רצו ליצור באירופה הכבושה על ידם.

סדר שיתבסס על ההיררכיה הגזעית שדגלו בה (על פי עקרון הגזענות) במסגרתו ישלטו הם, הארים = גזע האדונים, על אירופה, בעוד גזעים נחותים יותר, כמו הגזע הסלאבי (פולנים, רוסים), ישמשו כעובדי כפיים, כמשרתים של הגזע העליון, וגזעים לא רצויים: יהודים, צוענים וכושים, יסולקו כליל.

מדינות מערב אירופה, המאוכלסות בארים, יוצרי תרבות, ובגזעים נושאי תרבות - ינוצלו כלכלית וישועבדו לצרכי הרייך הגרמני (הכלכלה המקומית תשרת את גרמניה, גברים צעירים יילקחו למחנות עבודה או יועברו לגרמניה כדי למלא את מקומם של הגרמנים הלוחמים).

מדינות מזרח אירופה, בהן מרבית האוכלוסייה סלאבית (נושאי תרבות, נחותים) או שמית - יהודית (מהרסי תרבות) - יעברו שינויים דרסטיים באוכלוסייתם, בחברה ובכלכלה - כדי להפוך אותן למרחב המחייה של העם הגרמני השואף להתרחבות ולהשתלטות.

"הסדר החדש" הוא מימוש של עקרונות הגזענות ומרחב המחייה באידיאולוגיה הנאצית.


פעולות שננקטו למימוש הסדר החדש במזרח אירופה (בפולין לאחר כיבושה ב- 1939):

חלוקת פולין וסיפוח החלקים המערביים לרייך הגרמני.

דיכוי הפולנים ורציחת עשרות אלפי פולנים מן ההנהגה, האינטליגנציה, הקצונה הפולנית ומתנגדים פוטנציאלים לכיבוש הנאצי.

עבודות כפייה וניצול כלכלי – מאות אלפים הוגלו לצורך עבודות כפייה בגרמניה או הועבדו במחנות בפולין עצמה.

עקירה ונישול של מאות אלפי פולנים (ויהודים כמובן) מהשטחים המסופחים ויישוב גרמנים אתניים במקומם על אדמותיהם ורכושם של הפולנים שגורשו.

טיפוח האוכלוסיה הגרמנית המקומית (פולקסדויטשה) - על חשבון האוכלוסיה הסלאבית והיהודית = גרמניזציה של שטחים אלו.

גירוש יהודים מהשטחים המסופחים לגרמניה והעברתם לגנרל-גוברנמן, ריכוז היהודים בערים ובגטאות, תכנונים שונים לגבי סילוק מוחלט של היהודים (ע"י הגירה, גירוש ולבסוף השמדה).