סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

נורמות

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נורמה כמרכיב של תרבות

מהי נורמה?

נורמה חברתית מהווה חוק לא כתוב של כלל התנהגות מסויים. כל נורמה נגזרת מערך כלשהו כאשר מכל ערך יכולות להיגזר כמה נורמות שונות. מערכת הנורמות מכתיבה לאורגניזם ציפיות כיצד יש לנהוג במצבים שונים. כל נורמה היא יחסית למקום (בישראל יש נורמה של הושטת אצבע לעצירת טרמפ, בניגריה הושטת אצבע היא סימן למוות), לזמן (כיום הנורמה אומרת שמתחתנים בסביבות גיל ה25-30, לפני 100 שנה הנורמה אמרה שצריך להתחתן כבר בגיל 15-20) ולמבצע (הנורמה מכתיבה לבני אדם ללא מגבלות שיש לפתוח מהר את הדלת לאורחים, לעומת זאת, הנורמה הזו תתחשב באדם בעל מגבלות פיזיות, שיהיה לו קשה להגיע מהר לפתוח את הדלת)
נורמה עונה על 5 שאלות:
1. מה צריך לעשות?
2. מי צריך לעשות?
3. באיזה נסיבות צריך לעשות?
4. מי מצפה לפעולה?
5. מה תהיינה התוצאות?

נורמה מסוג Mores

נורמה המייצגת ערך מרכזי וחשוב בתרבות נתונה. לדוגמא: הנורמה של תרומת דם.

נורמה מסוג Folkways

נורמה המייצגת ערך שולי, משני ופחות חשוב בתרבות נתונה. הסנקציה לנורמה זו תהיה פחות חריפה מלנורמה מסוג Mores. דוגמא: הנורמה של לירוק כשרואים חתול שחור (הנורמה לא חלה על כולם).

סנקציות

סנקציות חיוביות ושליליות

סנקציות הן תגובות החברה להתנהגות של אורגניזם. הסנקציות נחלקות ל2 חלקים:

סנקציות חיוביות

תגובה נעימה של החברה להתנהגות האורגניזם המבצע את הנורמות. הסנקציה החיובית יכולה להתבטא דרך מילים חמות, חיבוק, מתנה וכו'.

סנקציות שליליות

"עונש" שנותנת החברה לאדם שפעל בניגוד לנורמות המצופות ממנו. הסנקציה השלילית יכולה להתבטא דרך מילים קשות, קללות, אכזבה וכו'.

סנקציות פורמליות ובלתי פורמליות

את הסנקציות (החיוביות והשליליות) ניתן לפצל ל:

סנקציות פורמליות

תגובות המעוגנות בחוק, בתקנון או במסמך רשמי.

סנקציות בלתי - פורמליות

תגובות שאינן מעוגנות בחוק, בתקנון או במסמך רשמי.

סנקציה יכולה להיות חיובית פורמלית (למשל פרס כספי), חיובית בלתי - פורמלית (למשך חיוך), שלילית פורמלית (למשל קנס), ושלילית בלתי - פורמלית (למשל שריקות בוז).