סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

מספרים סידוריים ברוסית

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יש שוני במספר סידורי של זכר, נקבה, נייטרלי ורבים.

מספרים סידוריים
זכר נקבה נייטרלי רבים


ראשון Первый / Первая / Первое / Первые

שני второй / вторая / второе / вторые

שלישי третий / третья / третье / третьи

רביעי четвертый / четвертая / четвертое / четвертый

חמישי пятый / пятая / пятое / пятые

שישי шестой / шестая / шестое / шестые

שביעי седьмой / седьмая / седьмое / седьмые

שמיני восьмой / восьмая / восьмое / восьмые

תשעי девятый / девятая / девятое / девятые

עשירי десятый / десятая / десятое / десятые

אחת עשרה одиннадцатый / одиннадцатая / одиннадцатое / одиннадцатые

שתיים עשרה двенадцатый / двенадцатая / двенадцатое / двенадцатые

שלוש עשרה тринадцатый / тринадцатая / тринадцатое / тринадцатые


וכך הלאה...