סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

הישגי היישוב היהודי בשנים:1881-1914

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הישגי הישוב היהודי הציוני בארץ ישראל בשנים 1881 – 1914


תקופת העליה הראשונה והשניה

א. התיישבות: בין השנים 1881 ל1914 הגיעו לארץ כ-60 אלף יהודים בשני גלי עלייה עיקריים מרוסיה ומזרח אירופה. הגל הראשון כונה "העלייה הראשונה" ונמשך מ1881 ועד 1904 בו עלו 25 אלף יהודים. הגל השני זכה לשם "העלייה השניה" והוא החל ב1904 והסתיים ב1914 שבמהלכם עלו עוד כ35 אלף יהודים לארץ ישראל.

בתקופת העלייה הראשונה התפתחה צורת התיישבות: המושבה באותן שנים נוסדו 23 מושבות חדשות, שהתבססו בעיקר על גידולים של גפן, הדרים, זיתים ופלחה. בני העלייה השנייה שלא רצו להיות תלויים בנדבות הברון רוטשילד הקימו ישובים חקלאיים חדשים עצמאיים.

ב. ביטחון: בימי העלייה השניה הוקם ארגון "השומר" שמטרתו הייתה לשמור על רכושם ויבוליהם של אנשי המושבות היהודים. האידיאולוגיה של ארגון השומר הייתה לבסיס רעיוני להקמת כוח המגן של ההגנה בשנים מאוחרות יותר.

ג. תרבות: בתקופת העליות הראשונה והשנייה, הונחו היסודות להתהוות התרבות העברית החדשה. אנשים שתי העליות דגלו בתחיית הלשון העברית, וניהלו מאבק למען השגת מטרה זו. אליעזר בן יהודה חיבר את המילון העברי הראשון וייסד את "ועד הלשון". היה זה חלק ממאבקו להחדרת השפה העברית כשפת דיבור יום יומית. בתקופה זו חלה גם התפתחות של הספרות העברית והתיאטרון העברי.