סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

דוקטרינת טרומן ותכנית מרשל - המניעים לגיבושן ותוכנן

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דוקטרינת טרומן ותכנית מרשל

דוקטרינת טרומן

דוקטרינת טרומן היתה תורה אשר הציג הנשיא טרומן בפני הקונגרס האמריקאי באביב 1947 במטרה למנוע את התפשטות הקומוניזם האנטי-קפיטליסטי בעולם. ע"פ טרומן המשטר הקומוניסטי ניזון מסבל ומחסור ומתפשט במדינות אשר סובלות מבעיות כלכליות ואזרחיהן איבדו תקווה מהדמוקרטיה. לכן, טען טרומן כי סיוע כלכלי למדינות נזקקות היא הדרך היחידה לבלום את התפשטות הקומוניזם.


תוכנית מרשל

  • תוכנית מרשל היתה תוכנית כלכלית רחבת היקף לסיוע לכלכלת אירופה בהתאם לדוקטרינה שקבע הנשיא טרומן.

מטרות התוכנית

1) בלימת הקומוניזם: ע"פ דוקטרינת טרומן,שיקום כלכלת אירופה(ומדינות נוספות בעולם) יוביל למניעת התפשטות הקומוניזם.

2) שיקום כלכלכת אירופה ופרעון חובות מדינות אירופה לארה"ב: מרשל טען כי רק השקעות בכלכלת אירופה יובילו לכך שאירופה תוכל להחזיר לארה"ב את חובותיה.

3) ניסיון פגיעה בקשר שבין ברית-המועצות לבין "הדמוקרטיות העממיות":" ארה"ב הזמינה את הדמוקרטיות העממיות אשר היו תחת שלטון סובייטי עקיף להנות מסיוע כספי כחלק מתוכנית טרומן. ארה"ב פעלה כך בכדי לגרום לכך שהמדינות יקחו את הסיוע הכספי האמריקאי וינטשו את הקומוניזם.

תוצאות תוכנית מרשל

1) החרפת העימות הבין גושי: בעקבות ההזמנה ששלחה ארה"ב אל הדמוקרטיות העממיות אסרה ברית המועצות על כל "גרורותיה" ליצור קשרים דיפלומטיים עם מדינות המערב.

2) שיקום כלכלת מערב אירופה: במסגרת התוכנית שוקמה כלכלתן של חלק ממדינות אירופה. ובעקבות כך יכלו להחזיר לארה"ב את חובותיהן.


תגובתה של ברית המועצות

ברית המועצות ראתה את תוכנית מרשל כמלחמה כלכלית המכוונת נגדה. על רקע זה היא אסרה על "גרורותיה"(מדינות מזרח אירופה) להשתתף בתוכנית ולקבל מענקים כספיים מארה"ב. בכדי לפצות אותן על הכספים שאותם הן מפסידות,הקימה ברית המועצות ארגון כלכלי מקביל בשם "הקומקון", ארגון זה עסק במתן הלוואות למדינות מזרח אירופה.

  • הקמת הקומקון עמד בסתירה לרעיון כי מדינות מזרח אירופה ישמשו כמקור רווח לברית המועצות.