סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

סיבות לעלייה ודרכי ארגונה

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סיבות עלייה

בשנות ה-30 הייתה עלייה יהודית לא"י אשר קיבלה את השם "תקופת העלייה החמישית (1939-1929)" והיא נחלקה לתקופות משנה :

1931-1929

1937-1931

1939-1937

בתקופה הזאת היה גידול דמוגראפי של היישוב היהודי מ-170 אלף נפש (ב-1929) ל-350 אלף נפש (ב-1935) ול-420 אלף (ב-1939). הגורמים הבאים הניעו את היהודים לעלות לא"י בתקופה הזאת :

1.מנדט בריטי

מאז פרסום איגרת מגדולנד לוייצמן (1931) ועד 1937 א"י הייתה פתוחה לעלייה יהודית חופשית. ברטניה שלטה בא"י בהתאם לעקרונות של הצהרת בלפור וטופס המנדאט. ולפי זאת המנדאט הבריטי לא הגביל עלייה והתיישבות יהודית.

2.אנטישמיות באירופה

יהודים עלו לא"י לנוכח אנטישמיות שהתפשטה בגרמניה ובאירופה עם עלית היטלר לשלטון בגרמניה ב-30.1.1933. המדיניות המוצהרת של גרמניה הנאצית הייתה "לעשות את גרמניה נקייה מיהודים" (יודנריין) וזאת ע"י כפיית הגירתם אל מחוץ למדינה.

האנטישמיות השפיעה לרעה לא רק על יהודי גרמניה אלא גם על יהודים שחיו בפולין במדיניות הבלטיות (ליטא, לטיא, אסטווניהם ועוד) ולכן יהודים שנפגעו בפרנסתם ובמעמד הפוליטי עלו לא"י.

3."ארה"ב עדין סגורה בשעריה"

בשנות ה-30 ארה"ב המשיכה במדיניות ההגירה שלה שהטילה לכניסת והגבלות על כניסת מהגרים בייחוד מיפאן ומסין. עקב הגבלות אלה וקשי קבלת אשרת כניסה לארה"ב עלו יהודים לא"י.

4.הסכם ההעברה

יהודים עלו לא"י מגרמניה בזכות הסכם ההעברה (הטרנספר 1934) בין גרמניה הנאצית ובין התנועה הציונית על פיו יהודים הרשו לעזוב את גרמניה עם רכוש אך בלי מזומן.

5.מניעים משיחיים

בשנות ה-30 יהודים מארצות האיסלאם עלו לא"י במספרים קטנים, לרוב ממניעים דתיים משיחים.

דרכי ארגונה

בדרך כלל רוב העולים שהגיעו לא"י עשו זאת בכוחותיהם ומאמציהם הכספים. ובכל זאת ארגונים ומוסדות יהודים עזרו ליהודים לעלות לא"י. אלה היו:

1.עלית הנוער

יהודים מגרמניה לקחו יוזמה והקימו בעזרת הסוכנות היהודית לא"י את מוסד לעלית הנוע. מבין המוסדות היו : רחל פריאר והנריטה פולד. מוסד זה עודד של נערים יהודים בני 18-12. הם נקלטו הקיבוצים ואח"כ בכפרי נוער. לעלית הנוער נועד תפקיד חשוב בעלייתם של יהודים לא".

2.בנציגות הארצית של יהודי גרמניה

מוסד זה קם ביוזמתם של יהודים בגרמניה, הוא ייצג את כל הקהילות היהודיות שחיו שם. המוסד עזר ליהודים גרמניה להגיע לא"י. בין השאר בגלל שהיה לו חלק בהסכם ההעברה הסכם שנתן אפשרות ליהודי גרמניה לעלות לא"י עם רכוש אך בלי מזומן. ואכן בזכות הפעולות של הנציגות הארצית, עשרות אלפי יהודי גרמניה הגיעו לא"י והם עיצבו את האופי של כל העלייה החמישית בזכות איכותם האנושית (אקדמאיים, מהנדסים, מורים, מוזיקאליים ועוד) ובזכות הכסף והרכוש שהם הביאו עימם.

3.המוסד לעלייה ב'

ב-1937 ברטניה הטילה הגבלות על כניסת יהודים לא"י וזאת כחלק מהמדיניות שלה למצוא פתרון לסכסוך היהודי ערבי בא"י ע"י חלוקת הארץ לשני מדינות. ראשי היישוב היהודי בא"י לא השלימו עם ההגבלות לעלייה ולכן הסוכנות היהודית הקימה את מוסד עלייה ב'. מוסד זה הקים תשתית ארגונים בכל קהילה יהודית באירופה ובארצות האיסלאם על מנת לעודד ולהביא יהודים לא"י אפילו בצורה בלתי חוקית. מוסד עלייה ב' פעל פרק זמן של כ-10 שנים (1947-1937).