סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

יחידה 5 בקורס 30203 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Ucd.png סיכום זה נמצא תחת עריכה. נא לא לערוך דף זה עד שתוסר ההודעה.

סטטיסטיקה תיאורית

מדע העוסק בנתונים כמותיים. את הנתונים אנו אוספים, מעבדים, מציגים אותם בדרך גראפית ומסיקים מסקנות מהם.

הגדרות

משתנה (x) - גודל העשוי לקבל ערכים שונים (לדוגמא טמפרטורה, גובה...).
קבוע - גודל שערכו יחיד. לדוגמא: שטח מעגל πr2, בנוסחה ניתן לראות ש- π - קבוע ו- r - משתנה.

המשתנה יכול להיות בדיד או רציף: משתנה בדיד - משתנה שכל ערכיו מספרים בודדים, כלומר בין שני מספרים יש מספר סופי של ערכים. משתנה רציף - משתנה שאינו בדיד כלומר משתנה שיכול לקבל כל ערך בתוך רווח מספרים נתון (בין שני מספרים קיימים אינסוף ערכים).


משתנה בדיד משתנה רציף
מספר ילדים במשפחה
מספר מכוניות במשפחה
מספר תוכניות חיסכון
מספר תאונות דרכים בשבוע
מספר חדרים בבית
משקל
גובה
טמפרטורה
גיל
משכורת

שכיחות f - מספר המקרים במידגם עבור קבוצה מסויימת.
שכיח Mo - הנתון ששכיחותו היא הגדולה ביותר. צריך לשים לב שהשכיח הוא ערך של המשתנה.