סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

חומצות ובסיסים

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מושגים בסיסיים

חומצות- מוסרות פרוטון (=מימן) בתגובת חומצה בסיס.

בסיסים- מקבלים פרוטון (=מימן) בתגובת חומצה בסיס.

תמיסה חומצית- מים שהוכנסה אליהם חומצה, והם שימשו כבסיס (קלטו מימנים). התמיסה תכיל יוני הידרוניום [math]H_{3}O_{(aq)}^{+}[/math]. תמיסה זו נוטה לשמש כחומצה ולמסור מימנים.

תמיסה בסיסית- מים שהוכנס אליהם בסיס, והם שימשו כחומצה(מסרו מימנים). התמיסה תכיל יוני הידרוקסיל [math]HO_{(aq)}^{-}[/math]. תמיסה זו נוטה לשמש כבסיס ולקבל מימנים.

pH- סקאלה אשר קובעת את ריכוז יוני ההידרוקסיל וההידרוניום.

pH בין 0 ל-7 - התמיסה חומצית. ריכוז יוני הידרוניום גבוה מריכוז יוני הידרוקסיל. ככל שריכוז יוני הידרוניום גבוה, התמיסה חומצית יותר, ו-pH נמוך יותר.
pH=7 - התמיסה נייטרלית
pH בין 7 ל-14 - התמיסה בסיסית. ריכוז יוני הידרוקסיל גבוה מריכוז יוני הידרוניום. ככל שריכוז יוני הידרוקסיל גבוה, התמיסה בסיסית יותר, ו-pH גבוה יותר.

תגובות אופייניות של חומצות ובסיסים עם מים

תגובות חומצה בסיס עם מים.png

תגובות שונות ותגובות עם תמיסות חומציות או בסיסיות

תגובות חומצות ובסיסים עם תמיסות חומציות.png

  • חומר שמוכנס לתמיסה חומצית ויכול להגיב גם עם יוני הידרוניום וגם עם מים, יגיב עם היונים.
  • כדי לבדוק אם תמיסה היא בסופו של דבר חומצית, בסיסית או נייטרלית, יש להשוות מולים של יוני הידרוניום ויוני הידרוקסיל.