על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

האידיאולוגיה הנאצית

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

העקרונות הבסיסיים של האידיאולוגיה הנאצית

תורת הגזע

תורת הגזע באידיאולוגיה הנאצית הושפעה מתורתו של דארווין שחקר את התפתחות בעלי החיים וחיבר את תורת האבולוציה, בה נטען כי בעולם הטבע קיימת מלחמת קיום בין בעלי חיים, מלחמה שבסופה ישרוד הגזע החזק. האידיאולוגיה הנאצית טענה כי גם בקרב העמים האנושיים קיימת מלחמת קיום וברירה טבעית כמו בטבע. גם בין הגזעים של בני אדם מתנהל מאבק תמידי שמטרתו לשרוד במלחמת הקיום. במאבק הזה ישרדו הגזעים החזקים ואילו החלשים יכחדו.

לפי תורת הגזע הגזעים המרכיבים את האנושות אינם שווים. על פי האידיאולוגיה הנאצית ניתן לסדר את הגזעים בהירארכיה, או פירמידה. בראש סולם הגזעים ניצב הגזע הארי- הנורדי (הצפוני). הגזע הגרמני הוא הענף המשובח ביותר של הגזע הארי. הגזע העליון מגלם בתוכו תכונות כמו: כוח יצירה, יופי, וגבורה. מתחת לגזע הארי בפירמידה נמצאים הגזעים של דרום אירופה (איטליה, ספרד), נמוך יותר נמצאים הגזעים של מזרח אירופה (הסלאבים), נמוך עוד יותר נמצאים עמי אסיה, דרום אמריקה, והערבים. בתחתית נמצאים השחורים באפריקה. ליהודים, כפי שמוסבר בסעיף הבא, שמור מקום מיוחד בפירמידה.

היטלר האמין כי הגזע הארי הוא גזע האדונים והוא בעל השלמות הפיסית והרוחנית. גזע זה ינהל מלחמת קיום עם הגזע היהודי. וזאת על מנת למנוע מהיהודים להשתלט, לזהם ולנוון את הגזע הארי. חובה לשלול נישואי תערובת בין יהודים וגרמנים, שיזהמו את הטוהר של הגזע הארי.

היטלר חילק את הגזעים ל-3 קטגוריות: יוצרי תרבות – הגזע הארי. נושאי תרבות – כמו היפנים, שמסוגלים רק ללמוד ולחקות את התרבות שיוצר הגזע הארי. הורסי תרבות – היהודים - שרוצים להרוס את התרבות האנושית.


אנטישמיות

האנטישמיות הייתה המאפיין הבולט ביותר של האידיאולוגיה הנאצית. על פי האידיאולוגיה הנאצית שמור ליהודים מקום מיוחד בהירארכיית הגזעים. הם ודאי לא במקום גבוה בפירמידה, בשל כיעורם ורשעותם. אבל הם גם לא בתחתית הפירמידה: הם גזע חזק, ערמומי ומסוכן השולט בעולם ומנצל את שאר הגזעים לטובתם.

היהודי נתפס כאויבו של הגזע הארי שמסמל את כל מה ששנוא ומפחיד. היהודים הם תת גזע בעל תכונות שטניות, בוגדניות, ערמומיות, הוא נצלן וטפיל ומשועבד לכסף. כמו כן היהודי קשור לבני גזעו בקשר יהודי עולמי השואף לשלוט על כל העולם כולו ועל הגזע הארי בפרט. היהודים על פי עיקרון זה הם כמו חיידקים המפוררים את האומה הגרמנית ומנוונים אותה באמצעות הקפיטליזם, הליברליזם, הסוציאליזם והקומוניזם. היהודים הם שנעצו סכין בגב האומה ב-1918 והם שגרמו לפרוץ המלחמה, לתבוסה בה ולחתימה על חוזה ורסאי, והם אחראים להקמת רפובליקת ווימאר.


עיקרון המנהיגות

האידיאולוגיה הנאצית הדגישה את חשיבותו של המנהיג- הפיהרר, אשר מבטא על פי עיקרון זה את רצון העם הגרמני ואת רצונו של האל. המנהיג הוא יורשו של הקיסר הגרמני מתקופת ימי הביניים . רצונותיו ופקודותיו הן בחזקת חוק ואין לערער עליהם. המנהיג באידיאולוגיה הנאצית יודע הכל. הוא המחליט והוא מכוון את המדינה ועל כל הגרמנים לציית למנהיג באופן עיוור, ללא כל תנאי, ללא כל ויכוח וללא התלבטות מוסרית או אחרת, זאת בשל היותו של הפירר החכם מכל.


עיקרון הפולק

עיקרון המנהיג קשור ברעיון ה"פולק" - מושג גרמני שמשמעו לאום. הלאום באידיאולוגיה הנאצית הוא ערך עליון- היטלר ראה בעם הגרמני לאום מיוחד, עליון ביחס לשאר העמים. רק מי ששיך לגזע הארי ובעל דם גרמני יכול להשתייך לעם הגרמני. העם הגרמני נועד לשלוט בעולם. מעשיו של האדם הגרמני מכוונים לסיפוק צרכי הלאום. היחיד אינו חשוב אלא רק במסגרת השתלבותו בעם ובמדינה. המדינה מכוונת את חייו של הפרט והיא קובעת מה טוב לו ומה רצוי לו. ליהודים ולקומוניסטים אין מקום בפולק הגרמני. הפירר עומד בראש הפולק הגרמני ומבטא את רוחו וטובתו העליונה. הנאצים הרבו להשתמש בסיסמה: "עם אחד, מדינה אחת, פירר אחד" (Ein Volk, ein Reich, ein Führer).


מרחב מחייה

על פי עיקרון זה העם הגרמני צריך שטח להתפתחותו "הטבעית" ולכן יתרחב למזרח ויקים את ה"רייך בן אלף השנים"- הרייך השלישי. על פי עיקרון זה הזכות לקרקע שייכת למנצחים ולכובשים משום שהגבולות הישנים אינם מספיקים לגידולו של העם הגרמני, ועל מנת שגרמניה לא תיחנק בשטח המחייה שנקבע לה בחוזה וורסאי עליה ליצור לעצמה שטח מחייה נוסף. לפי עיקרון זה יש לאפשר לעם הגרמני להתפשט על פני שטחים במזרח אירופה על חשבון הסלאבים שהם הגזעים הנחותים של אירופה והם חייבים לשרת את הגרמנים כעבדים. לאחר כיבוש מרחב המחייה ישליטו בו הנאצים "סדר חדש" כלומר הם יישבו במרחב המחייה איכרים גרמנים.


שלילת הדמוקרטיה, הליברליזם, והקומוניזם

הנאציזם שלל את זכויות הפרט והיה נגד שיוויון בפני החוק ונגד חופש המחשבה, חופש המצפון, חופש ההתארגנות וחופש הדיבור, שהם יסודותיה של הדמוקרטיה הליבראלית. הנאציזם מאמין באליטה שלטת, מפלגה אחת ומנהיג אחד שעומד מעל החוק.

הנאצים טענו כי כל בעיותיה הכלכליות החברתיות והפוליטיות של רפובליקת ווימאר הדמוקראטית הן הוכחה לאי יעילותו של המשטר הדמוקרטי.


הנאצים ראו גם בקומוניזם אויב. הנאצים ראו באידיאולוגיה הקומוניסטית ניגוד לאידיאולוגיה הנאצית משום שהקומוניזם מאמין בשיוויון בין בני האדם ללא ניצול, וללא מעמדות. כמו כן הקומוניזם מאמין באחדות בין הלאומים, בשלום ואחווה בין בני האדם והעמים, ואילו הנאציזם מאמין במדינה סמכותית ובשלטון של קבוצה נבחרת. הנאציזם מדגיש את קיום המעמדות ומדגיש את חוסר השיוויון בין הגזעים ובין בני האדם, הנאציזם מאמין בשלטונו של החזק על החלש, שלטון שדוגל במלחמות וכיבושים, בניגוד לתפיסת העולם הקומוניסטית.