סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

הבדלים בין גרסאות בדף "עבר מורכב - Passé composé"

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
 
(17 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{תחת עריכה}}                                         
+
==מהו ה-Passé composé?==
זמן עבר מורכב:  מתאר פעולה שהחלה והסתיימה בעבר.<BR>
+
Passé composé הוא <U>עבר מורכב</U> בתרגום חופשי. אנו משתמשים בזמן זה על מנת לתאר פעולה ש<U>החלה בעבר והסתיימה בעבר</U>.
ההטייה מורכבת באופן הבא: <BR>
 
שימוש בפועל עזר (בהטייה לפי הגוף) + צורת העבר של הפועל
 
  
קיימות שתי צורות:
+
==ההטייה בPassé composé==
  
1. avoir + participe passé
+
===פועל מקבוצה ראשונה (סיומת ER)===
בצורה זו משתמשים כאשר לפועל יש מושא (מקבל הפעולה) ישיר (COD) או עקיף (COI)
+
[[image:Avoir.png|right| הטיית הפועל avoir בהווה]]
דוגמא: <BR>
+
כדי להטות פועל מקבוצה ראשונה עלינו לקחת את <U>שם הפועל</U>, להשמיט את ה<B>ER</B> שבסוף המילה ולהוסיף במקומה<B> é</B>.
Tu as pris le chapeau (COD)<BR>
+
<BR>
Elle a parlé à sa mère (COI)<BR>
+
לפני הפועל בעבר, עלינו להוסיף את הפועל AVOIR בהטייה. ולכן נסכם בנוסחא הבאה את הכלל להטיית פועל מקבוצה ראשונה בPassé composé:
 +
<div style="text-align:left; direction:ltr;"><B>
 +
Personne + avoir (présent) + verbe (- er + é)</b>
 +
</div>
 +
<BR>
 +
ניקח לדוגמא את הפועל Parler ונטה אותו בכל הגופים:<BR>
 +
<div style="text-align:left; direction:ltr;">
 +
J'ai parlé<BR>
 +
Tu as parlé<BR>
 +
Il/Elle/On a parlé<BR>
 +
Nous avons parlé<BR>
 +
Vous avez parlé<BR>
 +
Ils/Elles ont parlé<BR>
  
2. être + participe passé
+
</div>
בצורה זו משתמשים כאשר לפועל אין מושא
+
<BR>
דוגמא:<BR>
 
Je suis monté au deuxième étage.<BR>
 
Il est venu en retard.<BR>
 
Elle est partie au Canada<BR>
 
  
רשימת פעלים בהם נעשה שימוש בעבר מורכב עם פועל-העזר être  : <BR>
+
===פועל מקבוצה שנייה (סיומת IR)===
<אדום>טיפ - אפשר לזכור את רובם בתור פעלים של תנועה (הליכה, הגעה, ירידה, יציאה,נפילה...)</אדום><BR>
+
אותם כללים כמו בקבוצה ראשונה, רק שלאחר שנשמיט את הIR בסוף המילה, נוסיף <B>i</b>. ולכן הנוסחא להטיית פועל מקבוצה שנייה בPassé composé:<BR>
Aller, arriver, descendre, devenir, enter, monter, mourir, naître, partir, passer, rester, retourner, sortir, tomber, venir
+
<div style="text-align:left; direction:ltr;"><B>
Se coucher, s'endormir, s'habiller, se lever, se laver,  פעלים שהטייתם מקבילה לבנין "התפעל"                                                                    
+
Personne + avoir (présent) + verbe (- r)</b>
!  ניתן להשתמש בחלק מן הפעלים העוברים הטיה עם פועל-העזר être , גם עם פועל-העזר avoir - אם קיים מושא במשפט.
+
</div>
דוגמאות:<BR>
 
  
Je me <כחול>suis</כחול> lave - התרחצתי<BR>
+
<BR>ניקח לדוגמא את הפועל finir ונטה אותו בכל הגופים:<BR><div style="text-align:left; direction:ltr;">
J'<אדום>ai</אדום> lave mon chien - רחצתי את כלבי<BR>
+
J'ai fini<BR>
 +
Tu as fini<BR>
 +
Il/Elle/On a fini<BR>
 +
Nous avons fini<BR>
 +
Vous avez fini<BR>
 +
Ils/Elles ont fini<BR>
  
Je suis descendu à la cour                                                        לחצר  ירדתי
+
</div>
J'ai descendu l'enfant (COD)                                                הורדתי את הילד
 
  
Il est sorti de la chambre                                                      הוא יצא מן החדר
+
===פועל מקבוצה שלישית (יוצאי הדופן)===
Il a sorti le chat (COD) de la chambre              הוא הוציא את החתול מן החדר
+
לכל פועל מקבוצה שלישית יש צורה שונה בזמן עבר, אבל התבנית הכללית להטיית פועל בעבר נשארת אותו דבר גם בקבוצה זו:<BR><div style="text-align:left; direction:ltr;">
  
Le participe passé:                                                             צורת העבר של הפועל
+
<B>personne + avoir (présent) + le verbe en Passé composé
 +
</b>
 +
</div>
 +
==קבוצת פעלי être==
 +
ישנה רשימה של 13 פעלים יוצאי דופן בצרפתית שמוטים דרך הפועל être ולא דרך הפועל avoir. הנוסחא להטיית פעלים אלו היא:<BR><div style="text-align:left; direction:ltr;"><B>
 +
Persoone + être (présent) + le verbe en Passé composé + accord</b>
 +
</div><BR>
 +
אין חוקיות מסויימת לפעלים שנמצאים ברשימה זו, ולכן לא רק שעלינו לזכור פעלים אלו בעל פה, אלא אנו צריכים לזכור גם את דרך הטייתם בPassé composé. הרי שכל פועל בקבוצה זו מוטה אחרת בPassé composé;
 +
להלן רשימת הפעלים והטייתם בזמן Passé composé:<BR>
 +
===רשימת הפעלים===
 +
[[image:Etre.PNG|left| הטיית הפועל être בהווה]]
 +
Arriver - להגיע. בזמן עבר: Arrivé.<BR>
 +
Partir - לעזוב. בזמן עבר: Parti. <BR>
 +
Entrer - להכנס. בזמן עבר: Entré.<BR>
 +
Sortir - לצאת. בזמן עבר: Sorti.<BR>
 +
Aller - ללכת. בזמן עבר: Allé.<BR>
 +
Venir - לבוא. בזמן עבר: Venu.<BR>
 +
Monter - לעלות. בזמן עבר: Monté.<BR>
 +
Descendre - לרדת. בזמן עבר: Descendu.<BR>
 +
naitre - להיוולד. בזמן עבר: Né.<BR>
 +
mourir - למות. בזמן עבר: Mort.<BR>
 +
tomber - ליפול. בזמן עבר: Mombé.<BR>
 +
rester - להישאר. בזמן עבר: Resté.<BR>
  
1-ere groupe: verbes en "er":   _é (allé, arrivé, fermé, marché, resté)
+
===התאמה - accord===
 +
בקבוצה זו כאשר נטה את הפועל בPassé composé עלינו להתאים את הפועל המסויים למין ולגוף שבו הפועל מוטה. כלומר:<BR>
 +
אם הגוף הוא בזכר, לא נוסיף כלום, אבל אם הגוף הוא בנקבה - נוסיף <B>e</B>.<BR>
 +
אם הגוף הוא ביחיד, לא נוסיף כלום, אבל אם הגוף הוא ברבים - נוסיף <B>S</b>.<BR> מתקבל מכך ש:<BR>
 +
Je לזכר - לא נוסיף כלום.<BR>
 +
Je לנקבה - נוסיף e.<BR>
 +
Tu לזכר - לא נוסיף כלום.<BR>
 +
Tu לנקבה - נוסיף e.<BR>
 +
Il - לא נוסיף כלום.<BR>
 +
Elle - נוסיף e.<BR>
 +
Nous לזכר - נוסיף s.<BR>
 +
Nous לנקבה - נוסיף es. <BR>
 +
Vous לזכר - נוסיף s.<BR>
 +
Vous לנקבה - נוסיף es.<BR>
 +
Ils נוסיף s.<BR>
 +
Elles נוסיף es.<BR><BR>
 +
לדוגמא, ניקח את הפועל Partir ונטה אותו עפ"י הכללים הנ"ל:<div style="text-align:left; direction:ltr;">
 +
Je suis parti - לזכר.<BR>
 +
Je suis partie - לנקבה.<BR>
 +
Tu es parti - לזכר.<BR>
 +
Tu es partie - לנקבה.<BR>
 +
Il est parti.<BR>
 +
Elle est partie.<BR>
 +
Nous sommes partis - לזכר.
 +
<BR>Nous sommes parties - לנקבה.<BR>
 +
Vous êtes partis - לזכר.<BR>
 +
Vous êtes parties - לנקבה.<BR>
 +
Ils sont partis.<BR>
 +
Elles sont parties.<BR>
 +
   
 +
</div>
  
2nd groupe: verbes en "i_ir":   _i  (fini, choisi)
+
===הפועל בהתפעל בחיוב===
 +
הפועל הנוסף בקבוצת הêtre הם כל הפעלים בהתפעל. כלומר כל הפעלים שמתחילים בse. להלן רשימה של כמה פעלים בהתפעל:
 +
<div style="text-align:left; direction:ltr;">
 +
se raser - להתגלח.<BR>
 +
se reposer - לנוח.<BR>
 +
Se promener - לטייל.<BR>
 +
Se lever - לקום.<BR>
 +
Se laver - להתרחץ.<BR>
 +
Se baigher - להתרחץ.<BR>
 +
</div><BR>
 +
כאשר נטה את הפועל בעבר נשמיט את ה<B>ER</B> שבסוף המילה ובמקומה נוסיף <B>é</B>. הנוסחא להטיית פועל בהתפעל היא:
 +
<div style="text-align:left; direction:ltr;">
 +
<B>
 +
Personne + se + être (présent) + verbe (- er + é) + accord</b>
 +
</div><BR>
 +
הSE בהטיית פועל בהתפעל בעבר משתנה בהתאם לגוף:
 +
<BR><div style="text-align:left; direction:ltr;">
 +
Je - me<BR>
 +
Tu - te<BR>
 +
Il - se<BR>
 +
Elle - se<BR>
 +
Nous - nous<BR>
 +
Vous - vous<BR>
 +
Ils - se<BR>
 +
Elles - se<BR>
 +
</div><BR>
 +
האמנם, כאשר אנו מטים פועל בהתפעל בעבר אנו נעזרים בפועל être ולכן לפעמים קורה מצב שיש אות ניקוד בסוף מילה אחת ליד אות ניקוד בתחילת המילה שאחריה. ניקח את המצב הבא לדוגמא:<BR>
 +
Tu te es - מצב כזה אינו יכול להתקיים, ולכן הte יצטמצם ל't כלומר: Tu t'es.<BR>
 +
מצב כזה קורה גם בIl וElle ולכן אנו מקבלים:<BR>
 +
Il s'est<BR>
 +
Elle s'est<BR>
 +
בנוסף לכל זה, חוקי הacord שפורטו קודם חלים גם על פעלים בקבוצה זו.<BR>
 +
ניקח את הפועל se laver - להתרחץ ונטה אותו בPassé composé:
 +
<div style="text-align:left; direction:ltr;">
 +
Je me suis lavé - לזכר.<BR>
 +
Je me suis lavée - לנקבה.<BR>
 +
Tu t'es lavé - לזכר.<BR>
 +
Tu t'es lavée - לנקבה.<BR>
 +
Il s'est lavé.<BR>
 +
Elle s'est lavée.<BR>
 +
Nous nous sommes lavés - לזכר.<BR>
 +
Nous nous sommes lavées - לנקבה.<BR>
 +
Vous vous êtes lavés - לזכר.<BR>
 +
Vous vous êtes lavées - לנקבה.<BR>
 +
Ils se sont lavés.<BR>
 +
Elles so sont lavées.<BR>
  
3-eme groupe:
+
</div>
+avoir:
 
_u : Lire, boire, voir, devoir, pouvoir, savoir, recevoir, vouloir, défendre, entendre,
 
_t : écrire, faire, ouvrir, offrir, produire,
 
_s :  apprendre, comprendre, prendre, mettre, permettre
 
  
+être:
+
===הפועל בהתפעל בשלילה===
_u: descendre, venir
+
כאשר נרצה לשלול פעולה בעבר עם פועל בהתפעל, נשתמש בne...pas עפ"י הנוסחא הבאה:<BR>
_t: mourir
+
<div style="text-align:left; direction:ltr;">
_i: partir,
+
<B>
exception: naître – né / née
+
Personne + ne + se + être (présent) + pas + verbe (- er + é) + accord </b>
צורת העבר של הפעלים העוברים הטייה עם פועל-העזר etre משתנה בהתאם לגוף ולמין (יחיד / רבים, זכר / נקבה).
+
</div><BR>
דוגמאות:
+
לדוגמא: Je ne me suis pas promeneée - אני (נקבה) לא טיילתי.
arrivé parti sorti Je suis  
+
[[קטגוריה:צרפתית]]
Tu es
 
Il est
 
arrivée partie sortie Elle est
 
arrivés partis sortis Nous sommes
 
Vous etes
 
Ils sont
 
arrivées parties sorties Elles sont
 
 
 
*  Le participe passé employé comme adjective: la conjugaison selon la personne singulier/ pluriel
 
*  כאשר משתמשים בצורת העבר של הפועל כתואר השם - adjectif:  צורת העבר של הפועל עוברת הטיה לפי הגוף והמין (יחיד / רבים, זכר / נקבה).
 

גרסה אחרונה מ־14:53, 10 באוגוסט 2006

מהו ה-Passé composé?

Passé composé הוא עבר מורכב בתרגום חופשי. אנו משתמשים בזמן זה על מנת לתאר פעולה שהחלה בעבר והסתיימה בעבר.

ההטייה בPassé composé

פועל מקבוצה ראשונה (סיומת ER)

הטיית הפועל avoir בהווה

כדי להטות פועל מקבוצה ראשונה עלינו לקחת את שם הפועל, להשמיט את הER שבסוף המילה ולהוסיף במקומה é.
לפני הפועל בעבר, עלינו להוסיף את הפועל AVOIR בהטייה. ולכן נסכם בנוסחא הבאה את הכלל להטיית פועל מקבוצה ראשונה בPassé composé:

Personne + avoir (présent) + verbe (- er + é)


ניקח לדוגמא את הפועל Parler ונטה אותו בכל הגופים:

J'ai parlé
Tu as parlé
Il/Elle/On a parlé
Nous avons parlé
Vous avez parlé
Ils/Elles ont parlé


פועל מקבוצה שנייה (סיומת IR)

אותם כללים כמו בקבוצה ראשונה, רק שלאחר שנשמיט את הIR בסוף המילה, נוסיף i. ולכן הנוסחא להטיית פועל מקבוצה שנייה בPassé composé:

Personne + avoir (présent) + verbe (- r)


ניקח לדוגמא את הפועל finir ונטה אותו בכל הגופים:

J'ai fini
Tu as fini
Il/Elle/On a fini
Nous avons fini
Vous avez fini
Ils/Elles ont fini

פועל מקבוצה שלישית (יוצאי הדופן)

לכל פועל מקבוצה שלישית יש צורה שונה בזמן עבר, אבל התבנית הכללית להטיית פועל בעבר נשארת אותו דבר גם בקבוצה זו:

personne + avoir (présent) + le verbe en Passé composé

קבוצת פעלי être

ישנה רשימה של 13 פעלים יוצאי דופן בצרפתית שמוטים דרך הפועל être ולא דרך הפועל avoir. הנוסחא להטיית פעלים אלו היא:

Persoone + être (présent) + le verbe en Passé composé + accord


אין חוקיות מסויימת לפעלים שנמצאים ברשימה זו, ולכן לא רק שעלינו לזכור פעלים אלו בעל פה, אלא אנו צריכים לזכור גם את דרך הטייתם בPassé composé. הרי שכל פועל בקבוצה זו מוטה אחרת בPassé composé; להלן רשימת הפעלים והטייתם בזמן Passé composé:

רשימת הפעלים

הטיית הפועל être בהווה

Arriver - להגיע. בזמן עבר: Arrivé.
Partir - לעזוב. בזמן עבר: Parti.
Entrer - להכנס. בזמן עבר: Entré.
Sortir - לצאת. בזמן עבר: Sorti.
Aller - ללכת. בזמן עבר: Allé.
Venir - לבוא. בזמן עבר: Venu.
Monter - לעלות. בזמן עבר: Monté.
Descendre - לרדת. בזמן עבר: Descendu.
naitre - להיוולד. בזמן עבר: Né.
mourir - למות. בזמן עבר: Mort.
tomber - ליפול. בזמן עבר: Mombé.
rester - להישאר. בזמן עבר: Resté.

התאמה - accord

בקבוצה זו כאשר נטה את הפועל בPassé composé עלינו להתאים את הפועל המסויים למין ולגוף שבו הפועל מוטה. כלומר:
אם הגוף הוא בזכר, לא נוסיף כלום, אבל אם הגוף הוא בנקבה - נוסיף e.
אם הגוף הוא ביחיד, לא נוסיף כלום, אבל אם הגוף הוא ברבים - נוסיף S.
מתקבל מכך ש:
Je לזכר - לא נוסיף כלום.
Je לנקבה - נוסיף e.
Tu לזכר - לא נוסיף כלום.
Tu לנקבה - נוסיף e.
Il - לא נוסיף כלום.
Elle - נוסיף e.
Nous לזכר - נוסיף s.
Nous לנקבה - נוסיף es.
Vous לזכר - נוסיף s.
Vous לנקבה - נוסיף es.
Ils נוסיף s.
Elles נוסיף es.

לדוגמא, ניקח את הפועל Partir ונטה אותו עפ"י הכללים הנ"ל:

Je suis parti - לזכר.
Je suis partie - לנקבה.
Tu es parti - לזכר.
Tu es partie - לנקבה.
Il est parti.
Elle est partie.
Nous sommes partis - לזכר.
Nous sommes parties - לנקבה.
Vous êtes partis - לזכר.
Vous êtes parties - לנקבה.
Ils sont partis.
Elles sont parties.

הפועל בהתפעל בחיוב

הפועל הנוסף בקבוצת הêtre הם כל הפעלים בהתפעל. כלומר כל הפעלים שמתחילים בse. להלן רשימה של כמה פעלים בהתפעל:

se raser - להתגלח.
se reposer - לנוח.
Se promener - לטייל.
Se lever - לקום.
Se laver - להתרחץ.
Se baigher - להתרחץ.


כאשר נטה את הפועל בעבר נשמיט את הER שבסוף המילה ובמקומה נוסיף é. הנוסחא להטיית פועל בהתפעל היא:

Personne + se + être (présent) + verbe (- er + é) + accord


הSE בהטיית פועל בהתפעל בעבר משתנה בהתאם לגוף:


Je - me
Tu - te
Il - se
Elle - se
Nous - nous
Vous - vous
Ils - se
Elles - se


האמנם, כאשר אנו מטים פועל בהתפעל בעבר אנו נעזרים בפועל être ולכן לפעמים קורה מצב שיש אות ניקוד בסוף מילה אחת ליד אות ניקוד בתחילת המילה שאחריה. ניקח את המצב הבא לדוגמא:
Tu te es - מצב כזה אינו יכול להתקיים, ולכן הte יצטמצם ל't כלומר: Tu t'es.
מצב כזה קורה גם בIl וElle ולכן אנו מקבלים:
Il s'est
Elle s'est
בנוסף לכל זה, חוקי הacord שפורטו קודם חלים גם על פעלים בקבוצה זו.
ניקח את הפועל se laver - להתרחץ ונטה אותו בPassé composé:

Je me suis lavé - לזכר.
Je me suis lavée - לנקבה.
Tu t'es lavé - לזכר.
Tu t'es lavée - לנקבה.
Il s'est lavé.
Elle s'est lavée.
Nous nous sommes lavés - לזכר.
Nous nous sommes lavées - לנקבה.
Vous vous êtes lavés - לזכר.
Vous vous êtes lavées - לנקבה.
Ils se sont lavés.
Elles so sont lavées.

הפועל בהתפעל בשלילה

כאשר נרצה לשלול פעולה בעבר עם פועל בהתפעל, נשתמש בne...pas עפ"י הנוסחא הבאה:

Personne + ne + se + être (présent) + pas + verbe (- er + é) + accord


לדוגמא: Je ne me suis pas promeneée - אני (נקבה) לא טיילתי.