סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

היסטוריה דתי

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
פרק א'

תקופת בית שני:
ח') קץ הממלכה החשמונאית ושלטון הורדוס.
ט') הניסיון הראשון של שלטון רומאי ישיר על יהודה- תקופת הנציבות הראשונה.
י"א) הסיבות למרד הגדול ונסיבות פריצתו.
י"ב) המרד הגדול ברומאים.

הקהילה היהודית בימי הביניים:
ב') דת הלכה ומלכות כמקורות סמכות בחברה היהודית.
ג') סמכות הקהילה.
ד') נושאי התפקידים בקהילה והמבנה החברתי שלה.
ה') מוסדות הקהילה.

החסידות:
א') יהדות פולין בגדולתה.
ג') בין גלות לגאולה- המשבר הרוחני של יהדות פולין בעת צמיחת החסידות.
ד') "מלוא כל הארץ כבודו" - הבשורה הדתית של החסידות.
ט') ההתנגדות - תגובת החברה היהודית המסורתית לבנייה הדתית-חברתית של החסידות.

פרק ב'

א')

ב')

1. הגורמים והמאפיינים של האנטישמיות המודרנית(בהשוואה לשנאת ישראל בעבר), תורת הגזע, דרוויניזם חברתי.
2. ביטוייה של האנטישמיות: במערב אירופה ובמרכזה.
3. הגורמים לאנטישמיות ברוסיה, פרעות "סופות בגנב", פרעת קישינב, עלילות הדם בייליס, הפרוטוקול של זקני ציון.
4. ההשוואה בין האנטישמיות במערב אירופה ובמרכזה לבין האנטישמיות ברוסיה.

ג')

1. היחס ליהודים בארצות האסלאם השונות(לפני מעורבות המעצמות)- מעמד המשפטי, הכלכלי והחברתי, ארגון הקהילות, החינוך.
2. התרומות שחלו אחרי מעורבות המעצמות(יש לבחור 2 מדינות: האימפריה העותמנית, תימן, אירן, עירק, ארצות צפון אפריקה).
3. ביטויי אנטישמיות: עלילת הדם בדמשק(סוריה), ביטויי אנטישמיות בארצות הקולוניאליות(אלג'יריה).

עלייה הלאומיות בעמים ובישראל:

א. שורשי הלאומיות באירופה וביטוייה בארצות הבלקן, באיטליה ובגרמניה.
ב. ????
ג. רעיונותיהם ותכניותיהם של מבשרי הציונות: הרב קלישר, הרב אלקלעי ומשה הס, על רקע תקופתם.
ד. תנועת חיבת ציון: התהוות התנועה והתפתחותה, קשייה והישגיה.
ה. מנהיגי תנועת חיבת ציון: פינסקר, החוברת "אוטואמנציפציה", לילינבלום, הרב מוהליבר, הנצי"ב.
ו. העלייה ה-1(תרמ"ב- תרס"ג, 1881-1904), מניעי העלייה, הרכב העולים מהמזרח ומהמערב, עליית "אעלה בתמר", המושבות הראשונות, הקשיים, הברון רוטשילד ושיטת האופוטרופוס, עימותים בין "היישוב הישן" לבין "היישוב החדש", פולמוס השמיטה ופולמוס גדרה כמשקפיים מאבק על אופי החיים המתהווים בארץ. העלייה הראשונה, האם ראשונה?
ז.
ח. זרמים בתנועה הציונית: ציונות מדינית ציונות מעשית, ציונות סינטטית, ציונות סוציאליסטית, ציונות רוחנית
ציונות דתית: הרקע להקמת תנועת "המזרחי", "הקול הקורא", הרב ריינס מנהיג "המזרחי" וגישתו לציונות, עמדת "המזרחי" בפולמוס אוגנדה.
ט. המתנגדים לתנועה הציונית: הטריטוריאליסטים, החרדים, הבונדיסטים, האוטונומיסטים, הרפורמים.


פרק ג'