פרק א'

תקופת בית שני:
ח') קץ הממלכה החשמונאית ושלטון הורדוס.
ט') הניסיון הראשון של שלטון רומאי ישיר על יהודה- תקופת הנציבות הראשונה.
י"א) הסיבות למרד הגדול ונסיבות פריצתו.
י"ב) המרד הגדול ברומאים.

הקהילה היהודית בימי הביניים:
ב') דת הלכה ומלכות כמקורות סמכות בחברה היהודית.
ג') סמכות הקהילה.
ד') נושאי התפקידים בקהילה והמבנה החברתי שלה.
ה') מוסדות הקהילה.

החסידות:
א') יהדות פולין בגדולתה.
ג') בין גלות לגאולה- המשבר הרוחני של יהדות פולין בעת צמיחת החסידות.
ד') "מלוא כל הארץ כבודו" - הבשורה הדתית של החסידות.
ט') ההתנגדות - תגובת החברה היהודית המסורתית לבנייה הדתית-חברתית של החסידות.

{{תיבה ירוקה|כותרת =פרק ב'|תוכן=

א')

ב')

  • הגורמים והמאפיינים של האנטישמיות המודרנית(בהשוואה לשנאת ישראל בעבר), תורת הגזע,

דרוויניזם חברתי.

זקני ציון]].

ג')

ארגון הקהילות, החינוך.

  • [[התרומות שחלו אחרי מעורבות המעצמות(יש לבחור 2 מדינות: האימפריה העותמנית, תימן, אירן, עירק,

ארצות צפון אפריקה)]].

עלייה הלאומיות בעמים ובישראל:
א. שורשי הלאומיות באירופה וביטוייה בארצות הבלקן, באיטליה ובגרמניה.
ב. ????
ג. רעיונותיהם ותכניותיהם של מבשרי הציונות: הרב קלישר, הרב אלקלעי ומשה הס, על רקע תקופתם.
ד. תנועת חיבת ציון: התהוות התנועה והתפתחותה, קשייה והישגיה.
ה. מנהיגי תנועת חיבת ציון: פינסקר, החוברת "אוטואמנציפציה", לילינבלום, הרב מוהליבר, הנצי"ב.
ו. [[העלייה ה-1(תרמ"ב- תרס"ג, 1881-1904), מניעי העלייה, הרכב העולים מהמזרח ומהמערב, עליית "אעלה בתמר", המושבות הראשונות, הקשיים, הברון רוטשילד ושיטת האופוטרופוס, עימותים בין "היישוב הישן" לבין "היישוב החדש", פולמוס השמיטה ופולמוס גדרה כמשקפיים מאבק על אופי החיים המתהווים בארץ. העלייה הראשונה, האם ראשונה?
ז.
ח. [[זרמים בתנועה הציונית: ציונות מדינית ציונות מעשית, ציונות סינטטית, ציונות סוציאליסטית, ציונות רוחנית]
ציונות דתית: הרקע להקמת תנועת "המזרחי", "הקול הקורא", הרב ריינס מנהיג "המזרחי" וגישתו לציונות, עמדת "המזרחי" בפולמוס אוגנדה.
ט. המתנגדים לתנועה הציונית: הטריטוריאליסטים, החרדים, הבונדיסטים, האוטונומיסטים, הרפורמים.

-אמנסיפציה.


}}