דף נוסחאות בגיאומטריה אנליטית

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

תקציר הסיכום

דף נוסחאות בגיאומטריה אנליטית מכיל נוסחאות עבור:

  • הנקודה
  • הישר
  • המעגל
  • האליפסה
  • הפרבולה
  • ההיפרבולה

פרטים נוספים

3 דפים.

מסמך זה נכתב ב-lyx.

הורדה

לחץ כאן כדי להוריד בפורמט pdf

  • יש ללחוץ לחיצה ימנית על הלינק ולבחור 'save link/target as'

עריכת הסיכום

  • כדי לשלוח תיקונים קטנים או לתת הערות הנוגעות לסיכום יש לשים הודעה בדף השיחה
  • על מנת לשלוח תיקונים גדולים או סיכומים אחרים בנושא זה יש לשלוח הודעה באימייל sikumim@sikumuna.co.il עם הסיכום מצורף כקובץ ובהודעה יש לכתוב פרטים על הסיכום ומהות התיקונים.

  • תוכן זה אינו מופץ תחת רישיון ה GNUFDL.