סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

שינויים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שמואל א' פרק ח'

הוסרו 26 בתים, 14:59, 12 בפברואר 2009
אין תקציר עריכה
פסוקים א-ג "זקנת שמואל ופשעי בניו":
* שמואל זקן, ובניו השופטים לא הלכו בדרכיו (בצע, שוחד, הטיית משפט).
* ישנו דמיון רב בין התנהגותם של בני עלי, להתנהגותם של בני שמואל- אולי זה רק צירוף מקרים, אך גם את שמואל חינך עלי, ואולי זה צפה בהתנהגותו ולמד ממנו גם דברים את הדברים השליליים, שהעביר לבניו.
פסוקים ד-ה "דרישת העם- ע"י זקני העם":
* הנימוק לאותה הדרישה:
שמואל זקן ובניו לא הלכו בדרכיו. העם מרגיש רפיון בהנהגה ודורש מלך ככל העמים (קינאה, רצון להתמזג בין הגויים ולהיות כמותם- מודרניזציה).
להבנת המשמעות ההיסטורית של ההתרחשות נתאר בקצרה את המצב שקדם להקמת המלוכה בישראל. המצוקה הביטחונית מבחוץ והשחיתות המוסרית מבית, בצמרת השלטון, שהעיקו על העם בתקופת השופטים, הביאו לשינוי חלקי של פני המנהיגות: במקום שופטים כריזמאטיים, אשר פעלו במסגרות שבטיות צרות למדיי, הופיעו שני מנהיגים, עלי ושמואל, המתוארים אמנם במקרא כשופטים ואולם פרסומם והילתם באו להם שלא מתוך המסגרות השבטיות.
הראשון היה כוהן המקדש המרכזי בשילה; והשני תחילת גידולו וחינוכו באותו מקדש. ברבות הימים הוכר כנביא; ולאחר חורבנו של מקדש שילה סבב ופעל במקדשים האזוריים: בגלגל, במצפה, בבית אל וברמה. מנהיגים אלה היו בעלי הילה דתית, על-שבטית; ועל-כן היו מסוגלים להרחיב באופן יחסי את תחום השפעתם מעבר למסגרות השבטיות, שנצטמצמו בהן קודמיהם השופטים. עוד משתמע מעדות הכתובים, שהם ביקשו למסד את מנהיגותם; ובניהם אמורים היו לרשת, ככל הנראה, את מנהיגות אבותיהם. אולם התברר, שלמרות התמורה המשמעותית שבאופי הנהגתם של שופטים-מנהיגים אלה, לא הייתה בכך תשובה מספקת לבעיות השעה החמורות. בתחום הפנימי, בני עלי, כמו גם בני שמואל, מעלו בתפקידם, ופגעו קשות בתדמיתה של המנהיגות החדשה-ישנה. חמורה מזו הייתה המועקה הביטחונית.
פסוקים ו-י "תגובותיהם של שמואל וה' לדרישת העם":
* שמואל הראה לעם, כי המלך ידאג לשלושה דברים:
1. צבא. (י"א-י"ג).2. כלכלה. (י"ד ואילך).3. חצר המלך. (י"ד ואילך).
* הנימה (הצליל) שנשמעת מדבריו של שמואל לגבי המלך העתידי היא:
14
עריכות

תפריט ניווט