פתיחת התפריט הראשי

סיכומונה β

דברים שאני צריך לעשות עד סוף החופש

*לסיים את הקטגוריות (שנותרו) בסיכומונה תיכון.

  • לעבור על הסיכומים שדורשים תיקון.
  • לסדר את הקטגוריות בסיכומונה אקדמי.

הערה: דברים שסיימתי אני אמחק בקו. דוגמא