סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

היסטוריה ב'

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

סיכומים בהיסטוריה לבגרות

פרק ראשון: בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון

בנין הבית הלאומי היהודי בשנים 1945-1920

בארץ ישראל]]

 • [[הערכות היישוב והתנועה הציונית לחיזוק הבית הלאומי לקראת המדינה שבדרך בימי

מלחמת העולם השניה]]

המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות בשנים 1949-1945

 • [[עמדת בריטניה וארה"ב לגבי שאלת העקורים וארץ ישראל. חלקם של יהודי ארה"ב

באחריות לכל העם היהודי ובלחץ להקמת המדינה]]

 • [[מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי בתחומים: ההעפלה, התיישבות

ומאבק צבאי]]

 • [[העברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם - הדיון באו"ם, עמדת המעצמות, השפעת המלחמה

הקרה על עמדת המעצמות, החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947 , התגובות להחלטת האו"ם בקרב היישוב היהודי והפלשתינאי ועמדת מדינות ערב]]

צה"ל ופירוק המחתרות]]

מדינת ישראל במזרח התיכון

 • [[השפעות תהליך הדה קולוניזציה והמלחמה הקרה על הקמתן של מדינות עצמאיות -

ריבוניות באגן הים התיכון]]

של מדינות עצמאיות ריבוניות בארצות אגן הים התיכון על גורל היהודים בארצות אלה. (הסבר התהליך הכללי ומתן דוגמאות מארצות שונות: מצרים, עיראק, לוב)]]

 • [[הבעיות הלא פתורות בעקבות מלחמת העצמאות, שאלת הביטחון השוטף והביטחון

הבסיסי. מלחמת סיני - מעורבות המעצמות, תוצאות והשפעות]]

 • [[מלחמת ששת הימים: סיבות, נסיבות, תוצאות והשפעות של כל אחת מהמלחמות על

ישראל, על הפלשתינאים ועל מדינות ערב]]

 • [[מלחמת יום הכיפורים: סיבות, נסיבות, תוצאות והשפעות של המלחמה על מדינת

ישראל ועל מדינות ערב]]

 • [[הסכמי השלום בין מדינת ישראל לבין מצרים וירדן (גורמים מסייעים, עיקרי ההסכמים

ומשמעותם)]]

עליה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל

 • [[העלייה בשנות החמישים והשישים; ארצות מוצא של העולים, סיבות לעליה, ממדי

העלייה ודרכי ארגון העלייה. תהליך הקליטה: קשיים, שיקולים משפיעים על תהליך הקליטה, אירועי ואדי סאליב: משמעותם והשפעתם]]

 • [[המשך גלי העלייה למדינת ישראל בשלושים השנים האחרונות של המאה העשרים:

תהליכי הקליטה, המעבר "מכור ההיתוך" לחברה רב תרבותית כפי שבאו לידי ביטוי בתחומים שונים בחברה ובתרבות במדינת ישראל]]

בתפוצות]]

פרק שני: טוטליטריות ו"שואה"

מיעוטים באירופה לאחר מלחה"ע הראשונה. המיעוט היהודי בארצות אירופה אגן הים התיכון והאסלאם

 • [[התפרקות האימפריות הרב לאומיות והקמת מדינות לאומיות חדשות. שאלת

המיעוטים בהסכמי השלום ורעיון ההגדרה העצמית, חוזי המיעוטים, אוטונומיזם תרבותי]]

 • [[המיעוט היהודי באירופה בין שתי מלחמות עולם השינויים שחלו במעמד החוקי

משפטי ובעיסוקים הכלכליים של היהודים. גישות שונות לזהות היהודית וביטויים של אוטונומיה תרבותית, דפוסי הפעילות הלאומית. בולטות שאלת היהודים, האנטישמיות וביטוייה במדינות אירופה לנוכח התחזקות הגישות הלאומניות. (יש ללמד את התהליכים הכלליים שנזכרו בעזרת דוגמאות מארצות שונות)]]

 • [[המיעוט היהודי בארצות אירופה באגן הים התיכון ובארצות האסלאם השפעת השלטון

הקולוניאלי על חייהם של היהודים בתחומים: מעמד חוקי ומשפטי, כלכלה, חינוך ותרבות, דמוגרפיה. הפעילות הלאומית ציונית. השפעת הסכסוך בארץ-ישראל בין יהודים לערבים על מעמד היהודים בארצות אגן הים התיכון וצפון אפריקה, הסימנים לשינוי ביחס החברה המוסלמית והאליטות הקולוניאליות ליהודים (התהליכים הכלליים ומתן דוגמאות מארצות שונות)]]

המשטר הטוטליטארי

 • [[הכרת מאפייני המשטר הטוטאליטרי והבהרת המאפיינים של משטר זה בעזרת

דוגמאות מברה"מ ו/או מאיטליה הפשיסטית]]

 • [[ייחודו של משטר טוטליטארי המאפשר לשליט לכפות את דעותיו ויעדיו על כל בני

האדם החיים במסגרת המדינה שבה מתנהל משטר טוטליטארי]]

נאציזם, מלחמת העולם השניה וה׳שואה׳ '1933-1939'

'ראשית מלחמת העולם השניה עד מבצע ברברוסה (יוני 1941) והמדיניות כלפי היהודים באזורי הכיבוש'

'המלחמה העולמית והפתרון הסופי מקיץ 1941 עד כניעת גרמניה ויפן בשנת 194'קטגוריה:היסטוריה א'