סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

שגיאה

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

2 גרסאות מתוך הגרסאות שביקשת להשוות (21899 וגם 25004) לא נמצאו.

זה נגרם בדרך־כלל עקב לחיצה על קישור ישן להבדלים בין גרסאות של דף שנמחק. אפשר למצוא פרטים ביומן המחיקות.


גרסה אחרונה מ־11:41, 20 בנובמבר 2010

הקדמה- מגילת העצמאות
המדינה היהודית

פרק א': לאום ומדינות לאום: יחידה 1

>מדינה ריבונית
>לאום וקבוצה אתנית
>סוגים שונים של מדינות

פרק ב': מדינת ישראל- גישות שונות:יחידה 1

>מדינת תורה
>מדינה דתית לאומית
>מדינת לאום יהודית תרבותית
>מדינת העם היהודי
>מדינה יהודית
>מדינת כלל אזרחיה

פרק ג': סוגיית הזהות של אזרחי ישראל:יחידה 1

>מהי זהות?
>כיצד אזרחי ישראל היהודים מגדירים את עצמם
>כיצד אזרחי ישראל הערבים מגדירים את עצמם
>כיצד אזרחי ישראל הדרוזים מגדירים את עצמם

פרק ד': מדינת ישראל - מדינת העם היהודי:יחידה 1

>המסגרות המשותפות למדינת ישראל וליהדות התפוצות
>יחסי הגומלין בין מדינת ישראל ובין יהדות התפוצות
>יחסה של מדינת ישראל ליהדות התפוצות
>יחסה של יהדות התפוצות למדינת ישראל
>מעמדה של מדינת ישראל בקרב יהדות התפוצות
>יהדות ארה"ב: דוגמה ליחסי גומלין בין ישראל לתפוצות

פרק ה': מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית:יחידה 1

>סמלי המדינה
>מוסדות המדינה
>החקיקה במדינת ישראל - ביטוי למדינה יהודית
>הסדר הסטאטוס-קוו
עקרונות המשטר הדמוקרטי

פרק א': הרעיון הדמוקרטי: (לא נכלל ל-יחידה 1)
הרעיון הדמוקרטי(זמני)

>הדמוקרטיה כצורת ממשל
>הדמוקרטיה כערך, כהשקפת עולם וכאורח חיים
>המדינה המודרנית: האמנה חברתית

פרק ב': המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות:יחידה 1

>המדינה הדמוקרטית: הגדרות שונות
>המדינה הדמוקרטית: גישות שונות

פרק ג': עקרונות המשטר הדמוקרטי:יחידה 1

>שלטון העם
>פלורליזם, סובלנות והסכמיות
>הכרעת הרוב
>זכויות האדם והאזרח
>התנגשויות ואיזונים בין זכויות
>זכויות מיעוטים: זכויות קבוצה

פרק ד': עקרון הגבלת השלטון:יחידה 1

>עקרון הגבלת השלטון(זמני)
>הפרדת רשויות
>בחירות דמוקרטיות
>מנגנוני פיקוח וביקורת
>חוקה

פרק ה': עיקרון שלטון החוק במדינה דמוקרטית:יחידה 1

>עקרון שלטון החוק
>שלטון החוק: המובן הפורמלי והמובן המהותי
>גבולות הציות לחוק במשטר דמוקרטי

פרק ו': גבולות בדמוקרטיה:יחידה 1

>זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה
>ביטחון והדמוקרטיה

פרק ז': למה דמוקרטיה: (לא נכלל ל-יחידה 1)

>למה דמוקרטיה
המשטר והפוליטיקה בישראל

פרק א': היסודות החוקתיים של מדינת ישראל: יחידה 1

>הכרזת העצמאות: קביעות עקרונות היסוד
>סוגיית החוקה בישראל
>חוקי יסוד
>אזרחות בישראל

פרק ב': החברה הישראלית: חברה רבת שסעים: יחידה 1

>השסע הלאומי
>השסע הדתי
>השסע העדתי
>השסע האידיאולוגי-פוליטי
>אי-שוויון בין המינים- בין נשים ובין גברים

פרק ג': מפלגות בישראל

>מהי מפלגה
>תפקיד המפלגות במדינה דמוקרטית
>חשיבותן של המפלגות לקיום הדמוקרטיה במדינה
>מאפייני המערכת המפלגתית בישראל
>מעמדן של המפלגות בישראל

פרק ד': בחירות בישראל

>הזכות לבחור ולהיבחר בישראל
>שיטת הבחירה בישראל
>הוויכוח על שיטת הבחירות בישראל


פרק ה': המשטר ורשויות השלטון בישראל: יחידה 1

>המשטר בישראל- משטר פרלמנטרי
>הרשות המחוקקת- הכנסת
>הרשות המבצעת- הממשלה
>הרשות השופטת- בתי המשפט
>הפרדת הרשויות בישראל: פיזור העוצמה, איזונים ובלמים
>הרשות המחוקקת והרשות השופטת: יחסי גומלין
>הרשות המחוקקת והרשות המבצעת: יחסי גומלין
>הרשות המבצעת והרשות השופטת: יחסי גומלין

פרק ו': השלטון המקומי: רשויות מקומיות

>רשויות מקומיות
>השלטון המקומי: ביטוי לעקרונות הדמוקרטיה
>הרשויות המקומיות: הסכמיות ותפקידים
>השלטון המקומי: מנגנוני פיקוח וביקורת
>מעמדו של השלטון המקומי
>הרשויות המקומיות הערביות
>מרכז השלטון המקומי

פרק ז': מוסד הנשיאות בישראל

>חסינות הנשיא
>נשיא המדינה: תפקידים וסמכויות

פרק ח': זכויות האדם ואזרח וזכויות מיעוטים בישראל

>הגנה על זכויות אדם בחקיקה
>הגנה על זכויות אדם בפסיקה
>הגנה על זכויות אדם: אירגוני מתנדבים בישראל
>המיעוטים בישראל: זכויות האדם והאזרח וזכויות הקבוצה

פרק ט': הגבלת השלטון: פיקוח וביקורת

>מנגנוני פיקוח פורמליים
>מנגנוני פיקוח לא פורמליים

פרק י': תקשורת ופוליטיקה בישראל

>חשיבותן של זכות חופש הביטוי וזכות לציבור לדעת
>מהי תקשורת המונים
>תפקידי התקשורת המדינת דמוקרטית
>כוחה של התקשורת בישראל
>מידת עצמאותה של התקשורת בישראל

פרק יא': תרבות פוליטית בישראל

>מהי תרבות פוליטית
>תרבות פוליטית דמוקרטית
>התרבות הפוליטית בישראל

פרק יב': ישראל: מדינה יהודית ודמוקרטית- סגירת מעגל

>שילוב בין יהדות לדמוקרטיה במדינה:עמדות
>שילוב המשפט העברי בחקיקה ובפסיקה
>מדינת ישראל- מדינה יהודית ודמוקרטית על פי הפסיקה
אישים חשובים במדינת ישראל