סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

אותיות השימוש וכל"ב

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
המקרה ו' החיבור כל"ב
בשווא בד"כ חמישים וְאחד כְששה לְכאן
כתנועת החטף לפני חטף וַעֲשרה כַחֲצי שעה
בחיריק א. לפני י' שוואית:לִיְרושלים
ב. לפני שווא: כִרְצונו לִצְפת
לפני י' שוואית השווא מתבטל: וִיְרושלים
בשורוק א.לפני שווא: וּשְלושה
ב.לפני אותיות בומ"פ:וּבית וּמאתים
לפני אות כל"ב שוואית
בקמץ לפני הברה מוטעמת וָחצי וָרבע חץ וָקשת לָשבת